Học Sinh

Bài đăng gần đây

 • Ôn tập KT 1T HKI tin học 6. NH: 2010-2011 1. Thông tin là gì? 2. Nhiệm vụ chính của ngành tin học là gì? 3. Hoạt động thông tin của con ...
  Posted Oct 12, 2010, 5:02 AM by Khai Vo Quoc
 • Ôn tập KT 1T HKI Tin học 7 NH:2010-2011 I. Lý thuyết 1. Chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là gì? Cách khởi động. 2. Nêu ...
  Posted Oct 12, 2010, 5:03 AM by Khai Vo Quoc
 • Kế Hoạch KT 1T Và Thi HK Môn Tin học NH: 2010-2011 Học Kì Kiểm Tra Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Ghi Chú HKI KT LT Tuần 9 T18 Tuần 12 ...
  Posted Oct 12, 2010, 4:56 AM by Khai Vo Quoc
 • Câu hỏi ôn tập HKII Tin học 6 NH 2009-2010 TRƯỜNG THCS HÀM GIANGMôn: Tin Học   CÂU HỎI ÔN TẬP HKII MÔN TIN HỌC - KHỐI 6   Câu 1: Phần mềm ...
  Posted May 4, 2010, 10:39 PM by Khai Vo Quoc
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

Ôn tập KT 1T HKI tin học 6. NH: 2010-2011

posted Oct 12, 2010, 4:59 AM by Khai Vo Quoc   [ updated Oct 12, 2010, 5:02 AM ]

1. Thông tin là gì?

2. Nhiệm vụ chính của ngành tin học là gì?

3. Hoạt động thông tin của con người có những hoạt động nào?

4. Hãy kể ra 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học mỗi dạng cho ví dụ cụ thể.

5. Để máy tính xử lí được thông tin, thì thông tin đó cần được biểu diễn dưới dạng nào?

6. Nêu một số khả năng của máy tính hiện nay?

7. Vẽ mô hình quá trình ba bước. Cho ví dụ cụ thể trong thực tế cuộc sống?

8. Bộ nhớ nào của máy tính chỉ cho lưu trữ thông tin trong khi máy tính làm việc? Bộ nhớ nào của máy tính cho lưu trữ thông tin lâu dài?

9. Bô xử lí trung tâm CPU là gì?

10. Phần mềm máy tính là gì? Có mấy loại, đó là những loại nào?

11. Em hãy kể tên các thiết bị nhập (Thiết bị vào)? Các thiết bị xuất (Thiết bị vào)??

12. Cho biêt cách khởi động và thoát khỏi các phần mềm: Mouse Skill, Mario, Solar System 3D Simlator.

13. Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng đó là những hàng phím nào?

14. Hãy kể ra các thao tác chính với chuột. Nháy đúp chuột em thực hiện như thế nào?

 

Ôn tập KT 1T HKI Tin học 7 NH:2010-2011

posted Oct 12, 2010, 4:40 AM by Khai Vo Quoc   [ updated Oct 12, 2010, 5:03 AM ]

I. Lý thuyết

1. Chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là gì? Cách khởi động.

2. Nêu một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng?

3. Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính?

4. Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác.

5. Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính? Địa chỉ của ô đang được chọn hiển thị ở đâu? Nội dung của ô đang được chọn hiển thị ở đâu?

6. Ô tính  nào được kích hoạt trong khối ô đang được chọn?

7. Hãy nêu một vài ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí.?

8. Ở chế độ mặc định? Cho biết kiểu căn lề của dữ liệu kiểu số, kiểu kí tự.

9. Nêu các bước để nhập một công thức vào ô tính?

10. Hàm trong chương trình bảng tính là gì? Cho biết cách sử dụng hàm.

11. Trình bày cấu trúc và chức năng của các hàm: Tính tổng, tính trung bình cộng, lấy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất?

12. Phần mềm Typing Test dùng để làm gì? Cho biết cách khởi động.


II. Bài tập

BT3 trang 18 SGK

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó?

BT5  trang 18 SGK

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì không?

BT4 trang 24 SGK

Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

a/ (D4+C4)*B2;                       b/ D4+C2*B2;             c/ =(D4+C2)*B2;

d/ (B2*(D4+C2);                     e/ =(D4+C2)B2;          e/ (D4+C2)B2.

BT2 trang 31 SGK

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chổ sai.

a/ =  SUM(5,A3,B1);               b/ =SUM(5,A3,B1);

c/ =sum(5,A3,B1);                   a/ =SUM  (5,A3,B1);

Cho biết kết quả các công thức sau:

a/ =8*2+3        b/ =4^2/2         c/ (2+3)^2-5    d/ (2-3)*5^2

=SUM(1,2,3,4)            =AVERAGE(1,2,3,4,5)           =MAX(1,2,3,4,0,-6)

=MIN(1,2,3,4,0,6)       =SUM(1,2,3,SUM(1,2,3))       =AVERAGE(1,5,7,9)

Kế Hoạch KT 1T Và Thi HK Môn Tin học NH: 2010-2011

posted Aug 16, 2010, 4:28 AM by Khai Vo Quoc   [ updated Oct 12, 2010, 4:56 AM ]

Học Kì

Kiểm Tra

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Ghi ChúHKI

KT LT

Tuần 9 T18

Tuần 12 T23

 

 

 

KT TH

Tuần 17 T34

Tuần 17 T34

 

 

 

KT HK

Tuần 19 T37-38

Tuần 19 T37-38

 

 

 HKII

KT LT

Tuần 28 T56

Tuần 28 T56

 

 

 

KT TH

Tuần 36 T71

Tuần 35 T70

 

 

 

KT HK

Tuần 37 T73-74

Tuần 37 T73-74

 

 

 

Câu hỏi ôn tập HKII Tin học 6 NH 2009-2010

posted Apr 19, 2010, 8:47 PM by Khai Vo Quoc   [ updated May 4, 2010, 10:39 PM ]

TRƯỜNG THCS HÀM GIANG

Môn: Tin Học

 

CÂU HỎI ÔN TẬP HKII

MÔN TIN HỌC - KHỐI 6

 

Câu 1: Phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng nhất hiện nay là gì? Cho biết cách khởi động?

Câu 2: Một văn bản trên máy tính có các thành phần nào?

Câu 3: Hãy chỉ ra những chổ sai qui tắc trong cau sau đây:

"Tin học là một môn khoa học . Học về cách sử dụng ( máy tính).

Câu 4: Chữ Hà nội gõ bằng kiểu gõ VNI em phải gõ những phím nào trên bàn phím.

Câu 5: Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete?

Câu 6: Cho biết các nút lệnh dùng để sao chép, di chuyển, dán văn bản.

Câu 7: Định dạng văn bản là gì? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Câu 8: Cho biết các nút lệnh dùng để chọn: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ.

Câu 9: Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi những tính chất nào của đoạn văn bản?

Câu 10: Cho biết các nút lệnh: căn lề trái, căn lề phải, căn giữa, căn cả hai lề.

Câu 11: Có mấy cách để chọn hướng trang giấy in? Kể ra.

Câu 12: Nút lệnh Print Preview, nút lệnh Print dùng để làm gì?

Câu 13: Hình ảnh minh hoạ trong văn bản có tác dụng gì?

Câu 14: Trình bày các bước để chèn hình ảnh vào văn bản.

 

                                                                 GVBM: Võ Quốc Khải

1-4 of 4