Đề thi mẫu & Tài liệu ôn thi Tin học trẻ không chuyên

 Anhdepblog.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Font Vni  01:58 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
100 Đề Toán Tin (TH-THCS-THPT), có lời giải  18:17 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
20 Bài tập Excel cơ bản (có lời giải)***HAY*** (DÙNG ĐỂ GIẢI ĐỀ THI THỰC HÀNH EXCEL)  107k v. 6 15:45 25-03-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
61 bài tập Pascal thông dụng (có lời giải)  122k v. 3 01:29 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Các hàm Excel thông dụng ( DÙNG ĐỂ GIẢI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM & TH EXCEL)******   283k v. 6 15:46 25-03-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Giáo trình Pascal (Đại học Huế)  640k v. 3 01:35 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Xem
Giáo trình Tin học văn phòng (Windows, Word, Excel)  04:43 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Xem
Hướng dẫn học Pascal (***giáo trình hay***)   15:47 25-03-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Một số thuật toán trong Pascal (*** quan trọng***)  30k v. 4 01:29 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm HLOOKUP   144k v. 3 06:39 02-04-2011 Bui Do Quynh Trang
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm VLOOKUP  152k v. 3 06:39 02-04-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Pascal căn bản  330k v. 3 01:42 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Pascal nâng cao  1287k v. 3 01:42 15-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Xem
Phần mềm học Pascal- Pascal Study 1.0  05:22 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ċ

Tải xuống
Một số phím tắt dùng cho Word và Excel (trong đề thi trắc nghiệm lý thuyết)   12k v. 3 05:01 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ĉ
Xem Tải xuống
Tóm tắt các thuật toán cơ bản trong Pascal(*** quan trọng***)   274k v. 4 03:51 16-02-2011 Bui Do Quynh Trang
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  20k v. 2 07:05 02-04-2011 Bui Do Quynh Trang
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành  736k v. 3 04:39 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ĉ
Xem Tải xuống
Trắc nghiệm  128k v. 3 04:39 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  17k v. 4 16:23 02-04-2011 Bui Do Quynh Trang
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành  83k v. 3 04:48 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
ĉ
Xem Tải xuống
Trắc nghiệm  59k v. 3 04:48 14-02-2011 Bui Do Quynh Trang
Comments