Đề thi mẫu & Tài liệu ôn thi Tin học trẻ không chuyên

 Anhdepblog.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Font Vni  01:58, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
100 Đề Toán Tin (TH-THCS-THPT), có lời giải  18:17, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
20 Bài tập Excel cơ bản (có lời giải)***HAY*** (DÙNG ĐỂ GIẢI ĐỀ THI THỰC HÀNH EXCEL)  107k v. 6 15:45, 25 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
61 bài tập Pascal thông dụng (có lời giải)  122k v. 3 01:29, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Các hàm Excel thông dụng ( DÙNG ĐỂ GIẢI ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM & TH EXCEL)******   283k v. 6 15:46, 25 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Giáo trình Pascal (Đại học Huế)  640k v. 3 01:35, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Giáo trình Tin học văn phòng (Windows, Word, Excel)  04:43, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Hướng dẫn học Pascal (***giáo trình hay***)   15:47, 25 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Một số thuật toán trong Pascal (*** quan trọng***)  30k v. 4 01:29, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm HLOOKUP   144k v. 3 06:39, 2 thg 4, 2011 trangbui.edu@gmail.com
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm VLOOKUP  152k v. 3 06:39, 2 thg 4, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Pascal căn bản  330k v. 3 01:42, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Pascal nâng cao  1287k v. 3 01:42, 15 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm học Pascal- Pascal Study 1.0  05:22, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Tải xuống
Một số phím tắt dùng cho Word và Excel (trong đề thi trắc nghiệm lý thuyết)   12k v. 3 05:01, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ĉ
Xem Tải xuống
Tóm tắt các thuật toán cơ bản trong Pascal(*** quan trọng***)   274k v. 4 03:51, 16 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  20k v. 2 07:05, 2 thg 4, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành  736k v. 3 04:39, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ĉ
Xem Tải xuống
Trắc nghiệm  128k v. 3 04:39, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
  17k v. 4 16:23, 2 thg 4, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành  83k v. 3 04:48, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ĉ
Xem Tải xuống
Trắc nghiệm  59k v. 3 04:48, 14 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
Comments