Tin học 8

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC 8

Phần 1. Lập trình đơn giản
Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
Bài 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài thực hành 1. LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
Bài 3. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
Bài thực hành 2. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN
Bài 4. SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
Bài thực hành 3. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
Bài 5. TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
Bài 6. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
Bài thực hành 4. SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF... THEN
Bài 7. CÂU LỆNH LẶP
Bài thực hành 5. SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR...DO
Bài 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC
Bài thực hành 6. SỬ DỤNG LỆNH LẶP WHILE...DO
Bài 9. LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
Bài thực hành 7. XỬ LÝ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 2. Phần mềm học tập
- LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT
- TÌM HIỂU THỜI GIAN VỚI PHẦN MỀM SUN TIMES
                                                         
- HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
                                                         
- QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN VỚI PHẦN MỀM YENKA                                                                  
                                                                                              
 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Dịch ra tiếng Việt các thông báo lỗi khi chạy chương trình Pascal  00:40, 5 thg 8, 2010 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Double click file Main để chạy phần mềm (CD dạy và học Tin học 8 với giáo án điện tử - BGD &ĐT- NXB GD)   04:37, 22 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ą

Xem Tải xuống
Bìa CD (Dạy và học Tin học 8 với giáo án điện tử)  185k v. 3 03:36, 22 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm Finger Break Out  05:03, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Free Pascal  05:04, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Geogebra  05:04, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Cài Java trước khi cài Geogerbra  20:41, 28 thg 6, 2010 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Sun Times  05:04, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Turbo Pascal (Cài đặt Pascal theo hướng dẫn)    05:05, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Yenka  05:05, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
Comments