Tin học 7

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC 7

Phần 1. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
Bài thực hành 1. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
Bài đọc thêm 1. CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ VISICALC
Bài 2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Bài thực hành 2. LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Bài 3. THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
Bài thực hành 3. BẢNG ĐIỂM CỦA EM
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Bài đọc thêm 2. SỰ KÌ DIỆU CỦA SỐ PI
Bài thực hành 4. BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
Bài 5. THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Bài thực hành 5. CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
Bài 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
Bài thực hành 6. TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM
Bài 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
Bài thực hành 7. IN DANH SÁCH LỚP EM
Bài 8. SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
Bài thực hành 8. AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI
Bài 9. TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
Bài thực hành 9. TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA
Bài thực hành 10. THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Phần 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP
- LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
- HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORE  
                                                                  
- Bài đọc thêm 3.
RALPH BAER - CHA ĐẺ CỦA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
- HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH              
- HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA 
                                                              


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Double click file Autorun.exe để chạy phần mềm (CD dạy và học Tin học 7 với giáo án điện tử - BGD &ĐT- NXB GD)   23:08, 21 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ą

Xem Tải xuống
Bìa CD (Dạy và học Tin học 7 với giáo án điện tử)  187k v. 3 03:34, 22 thg 2, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
font vni  04:58, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
font .vni  04:58, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm WinRar   05:02, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm Unikey  04:59, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Vietkey  04:59, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm Earth Explorer  04:59, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Geogebra  05:00, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Cài Java trước khi cài Geogebra  20:43, 28 thg 6, 2010 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Toolkit Math  05:00, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
ċ

Xem
Phần mềm Typing Test  05:00, 3 thg 3, 2011 trangbui.edu@gmail.com
Comments