Sinh quyển Mũi Cà Mau


TRANG CHỦ

 

 Logo - Hình ảnh

 Toàn văn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

 


KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI MŨI CÀ MAU
TỈNH CÀ MAU

 

 Ảnh Phạm Văn

 ___


PHẦN I: TÓM TẮT

1. TÊN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN:
Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau (Mui Ca Mau Biosphere Reserve)

2. QUỐC GIA: Việt Nam

3. THỰC HIỆN 3 CHỨC NĂNG CỦA CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN
(Trong mục 3 của quy định đưa ra 3 chức năng mà một khu dự trữ sinh quyển phải đáp ứng là - bảo tồn, phát triển và các hoạt động hỗ trợ. Giải thích rõ những khái niệm để có thể đáp ứng được những nhiệm vụ này)

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 532.916,42 ha, gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, ngoài ra còn có các cụm đảo Hòn Khoai (5 đảo), Hòn Chuối (2 đảo), Hòn Đá Bạc (2 đảo) và đảo Hòn Bương. Tỉnh Cà Mau có hai mặt giáp Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Phía bắc Cà Mau giáp tỉnh Kiên Giang, phía Đông giáp tỉnh Bạc Liêu. Nói đến Cà Mau là bất cứ người dân Việt Nam nào cũng nghĩ đến một vùng đất xa xôi‚ lắm tôm, nhiều cá, “rừng vàng, biển bạc”, là biểu tượng của đất nước Việt Nam vươn ra biển. Nơi đây đất và nước giao hòa làm nên vẻ đẹp chưa đâu có. Hình ảnh này đã đi vào thơ ca, ghi đậm dấu ấn trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam:
“Đất nước ta như một con tàu
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau”.
Mũi Cà Mau nổi tiếng trong nước và quốc tế qua 4 điểm đặc trưng:
 Các hệ thống diễn thế nguyên sinh trên đất mới bồi: “Mắm trước, Đước sau, Tràm theo sát; Sau hàng Dừa nước mái nhà ai”.
 Các hệ thống chuyển tiếp hệ sinh thái đặc trưng (ecotones) từ rừng ngập mặn sang rừng tràm – ngập nước ngọt theo mùa.
 Bãi sinh đẻ và nuôi dưỡng con non các loài thủy, hải sản cho cả một vùng rộng lớn - Vịnh Thái Lan.
 Nơi còn dấu tích tụ cư dân đầu tiên của người dân các vùng khác di cư đến.

Vùng đất ngập nước Mũi Cà Mau đã được đưa vào danh mục đề của các khu bảo tồn biển quốc gia do Bộ Thủy Sản đề nghị vào năm 2005 và nằm trong danh mục đề xuất các khu bảo tồn chim di cư vùng ven biển (Ramsar) năm 2006. Ngày 31/05/2007 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học”, trong đó Mũi Cà Mau là một trong những điểm nhấn về bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững đa dạng sinh học về các nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái phong phú của Việt Nam.

Việc bảo tồn nguồn lợi đa dạng sinh học nơi đây đang đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong khu vực và toàn cầu, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học và An toàn sinh học mà Việt Nam là thành viên. Việc xây dựng Khu DTSQ đề cử Mũi Cà Mau là thực hiện đường lối của Đảng và Chính phủ về phát triển bền vững của địa phương (Agenda 21) đồng thời góp phần gìn giữ di sản sinh quyển cho nhân loại.

Khu DTSQ Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau được đề cử với ba vùng lõi là các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và dải rừng phòng hộ ven biển Tây Cà Mau. Nơi đây có những hệ sinh thái điển hình theo tiêu chí của UNESCO thế giới như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất ngập nước than bùn, hệ sinh thái biển… Mỗi hệ sinh thái đều lưu giữ nguồn tài nguyên sinh vật, tài nguyên địa chất phong phú, có giá trị bảo tồn cao, đã và đang được các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm bảo vệ.

Bên cạnh đó, khu DTSQ Cà Mau còn có nhiều di sản văn hoá, nhân văn đặc sắc, phản ánh lịch sử hình thành và phát triển, đời sống tâm linh của các dân tộc cư trú trong vùng. Khu DTSQ đề cử Mũi Cà Mau sẽ là mô hình phát triển bền vững của địa phương thực hiện chiến lược phát triển bền vững quốc gia do đó nó mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát triển, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và giáo dục.

3.1. “Bảo tồn - làm sao để khu dữ trữ sinh quyển đóng góp bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, các loài và các nguồn gen - di truyền” (Nhấn mạnh và làm rõ tầm quan trọng và vị trí  của bảo tồn tại khu vực hoặc đối với toàn cầu).

Để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái, các loài và các nguồn gen - di truyền, cả 3 vùng của khu DTSQ đều tham gia thực hiện. Đối với các vùng lõi, việc bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái, cảnh quan, vốn gen (đa dạng sinh học) có tính chất lâu dài về tính toàn vẹn của các hệ sinh thái, các quá trình tự nhiên “các vùng hoang dã” với tác động mức độ tác động tối thiểu do con người gây ra. Với việc sử dụng dải rừng phòng hộ ven biển như một hành lang xanh sẽ nối kết hai hệ sinh thái đặc thù rừng ngập mặn và rừng Tràm (Melaleuca leucadendion) trên đất chua phèn ngập nước theo mùa. Cụ thể như sau: Toàn văn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau

Địa chỉ liên hệ: 

phamvanuynh@gmail.com

ĐT: 0918053539.