TimosDesign‎ > ‎

Tietosuojaseloste

TietosuojaselosteLaskutuksen tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 25.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

TimosDesign
Mäkikuja 22
12520 Kormu

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Timo Ahonen
timosdesign@hotmail.com

REKISTERIN NIMI

TimosDesign asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään TimosDesignin, henkilöasiakkaiden ja asiakasyrityksien väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden itsensä antamia tietoja, kuten yrityksen ja yrityksessä toimivien henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan aikaisemmista tilauksista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja yleiset nimi ja numerohakupalvelut.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttää ainoastaan yrittäjä itse. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä lain sallimissa rajoissa. Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle henkilölle.


Comments