Presentació

Hereva d’una llarga tradició d’estudis filosòfics a Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) fomenta prioritàriament la recerca en la conservació i la transmissió crítica de la cultura occidental i del llegat filosòfic i humanístic europeu. El nostre Màster presenta l’especificitat de combinar la Filosofia i les Humanitats (amb una atenció especial a l’Art i la Literatura), i posa l’accent en la tradició humanística cristiana.Rembrandt, El filòsof meditant (1650)


L’objectiu del Màster és proporcionar una formació especialitzada en la recerca en l’àmbit filosòfic i humanístic.

Va dirigit als llicenciats en filosofia i humanitats, o en qualsevol altra titulació de lletres, i també als titulats superiors que desitgin ampliar coneixements en les àrees de filosofia, estètica, art i literatura, i adquirir una competència en la investigació humanística. Una de les finalitats del Màster és la preparació per a l’accés al doctorat.contador de visitas