3. ארגון ומינהל

3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב

(תשעב) 3.6-11  היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת בסימן "משפחה ברשת"
 

1.      כללי


היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת יתקיים השנה השנה בתאריך י"ד בשבט התשע"ב, 7.2.2012, ויוקדש לנושא "משפחה ברשת", ובמסגרתו יתקיימו פעילויות מגוונות במוסדות החינוך.

רשת האינטרנט מספקת עושר רב של הזדמנויות: תקשורת בין אנשים, צריכת מידע, במה להבעת דעות ועוד. לצד ההזדמנויות, חשוב לזכור כי בגיל צעיר קשה להכיל את כמות המידע שברשת ולהבין את מכלול ההשלכות החברתיות של תקשורת אינטרנטית ואת חשיבותה של השמירה על הפרטיות. ילדים עלולים להיחשף ברשת לסכנות רבות: שמועות ולשון הרע, חרם, התחזות, הטרדה, סחיטה, חדירה לפרטי מידע אישיים ועוד, תופעות שחלקן  מהוות גם עברה על החוק.

לאור כל אלו, להורים  תפקיד חינוכי חשוב בתחום חיים זה. השנה הוחלט להתמקד בנושא "משפחה ברשת", במטרה לזמן שיח בין הורים לילדיהם על הדרכים לשמירה על ביטחונם ועל ביטחון הזולת ברשת.

 

2.      הצעות לפעילויות במוסדות החינוך

א.      רב-שיח (פאנל) באשכולות ובתפוחי הפיס

באשכולות ובתפוחי הפיס יתקיימו רבי-שיח (פאנלים) בסימן "משפחה ברשת", שאליהם יוזמנו תלמידי חטיבות הביניים והתיכון, ובהם ייקחו חלק גם שוטר, סנגור ציבורי, איש היי-טק, יועץ חינוכי, תלמיד והורה. ברבי-השיח יידונו סוגיות הנוגעות לבני המשפחה  ולפעילותם ברשת, כמו השינויים בתא המשפחתי בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, תפקיד התלמידים וההורים בשמירה על ביטחונם ועל ביטחון הזולת ברשת ועוד.

מלבד זאת יינתנו כלים טכנולוגיים לשמירה על הפרטיות ולהתנהלות בטוחה ברשת, יוצגו שלושה סרטונים ובעקבותיהם יתנהל דיון. בכמה אשכולות פיס יציגו בני נוער מקבוצת "שומרי מסך" את פעילותם בנושא מוגנות ברשת במסגרת חברת בני הנוער ובקהילה.

הדיון ברב-השיח יתועד בעלון שיופץ בקרב קהילת בית הספר, שבו יועברו גם מסרים בנושאים של גלישה בטוחה, תפקיד ההורים בשמירה על ביטחון הילד ברשת והגורמים שאליהם אפשר לפנות כדי לפתור בעיות.

 

ב.       הרצאות  ופעילויות חינוכיות הנערכות על ידי גורמי חוץ

–     הרצאות להורים ייערכו בתאריכים י"ג וי"ד בשבט התשע"ב, 7-6.2.2012, בשעות אחר הצהריים, על ידי עובדי "מייקרוסופט".

–     משטרת ישראל תקיים הרצאות בבתי הספר לתלמידי כיתות ו'-י"ב.

–     חיילים מחיל התקשוב יקיימו דיונים במסגרות כיתתיות בכיתות י'-י"ב בנושא  חשיפת מידע אישי ברשת. הדיונים יתבססו על הצגת סיפורי מקרה. 

–     אנשי "עמותת אשנב" (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט) ירצו במוסדות החינוך.

בקשות לקיום הרצאות ופעילויות יש להפנות לרכז "חיים ברשת" המחוזי.

 

ג.       פעילויות חינוכיות בבתי הספר היסודיים

     סדנת "משפחה ברשת" – סדנה משותפת בת 90 דקות המיועדת להורים ולילדיהם, תלמידי כיתות ג'-ד', ומועברת ע"י מחנכי הכיתות. בסדנה יתקיימו פעילויות בקבוצות בנושא הקשר בין הורים לילדים ברשת.

חומרים להכנת הסדנה ובהם מצגת הכוללת סרטון הנפשה, דפי פעילות והנחיות עומדים לרשות המחנכים באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה.

–     פעילות לתלמידי כיתות ה'–ו' בנושא הפרטיות והיבטים שונים של מידע אישי ברשת. הפעילות מועברת בקבוצות קטנות על-ידי המחנכים, וכוללת מצגת, דפי פעילות והנחיות למורה. את החומרים לפעילות אפשר למצואבאתר המינהל למדע ולטכנולוגיה.

–     סרטים ופעילויות באתרים חינוכיים – פעילויות מבית "גלים" וסרטוני "בריינפופ" (סרטוני אנימציה) בנושא יהיו פתוחים לכול בין התאריכים ה' ל-כ"א בשבט התשע"ב, 29.2.2012-14.1.2012.

     מפגש מקוון – תלמידי בתי הספר משכבות ה'–ו' מוזמנים לקחת חלק במפגש מקוון שני בסדרה "נפגשים ברשת". במפגש יעלו נושאי אבטחת מידע ושמירה על המידע האישי ברשת. התלמידים יוכלו להתנסות בלמידה שיתופית הלכה למעשה עם תלמידים מרחבי הארץ בהנחיית מומחה ברשת. את המפגשים תקדים פעילות בהנחיית המורה בכיתה.

       הנחיות ורישום למפגש מצויים באתר המינהל למדע וטכנולוגיה בכתובת 
/EducationCMS/Units/MadaTech/InternetBatohach/
NifgashimBareshet/information.htm


ובדף הפייסבוק אתיקה ומוגנות ברשת, בכתובת

www.facebook.com/MadaTech.SafeInternet
            

ד.       פעילות חינוכית בחטיבות הביניים

זכויות הילד במרחב הווירטואלי – פעילויות העוסקות בסיפורי מקרה אותנטיים של בני הנוער על חוויותיהם ברשת. פיתוח הפעילויות נעשה במסגרת יישום חוק זכויות התלמיד.

הפעילויות נמצאות באתר המינהל למדע וטכנולוגיה בכתובת  
/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm

           

Comments