home

 
אתר זה מרכז את מטלת הסיום בקורס
פיתוח למידה בסביבות פתוחות 

אתם מוזמנים להיכנס לצלמית הנחיות לעבודת הגמר 
כדי לקבל את ההנחיות. 
בהצלחה!
נעמי

ברוכים הבאים