בני ובנות מצווה - מסע אל הדרשה

בני ובנות מצווה ברשת חברתית - המסע אל הדרשה, 

על פני ציר זמן פרשת השבוע

בבית ספר גבעון, נשר


שם / נושא הפעילות

בני ובנות מצווה ברשת חברתית - המסע אל הדרשה

על פני ציר זמן פרשת השבוע

תקציר

 

בית הספר, ישוב וקישור לאתר

גבעון, נשר

שם המנהל

שונטל נבו

שם המורה

רבקה בן עזרא
Rivka.ben@sisma.org.il

התחומים/ המקצועות/

מורשת ארץ ישראל: בני/בנות מצווה - כתיבת דרשה אישית

קהל היעד

כיתות ו'

מטרות המיזם בתחום התוכן

1. מטרה בתחום מורשת א"י: יצירת שותפות מלאה של התלמיד בעיצוב דרשתו ובבחירת התכנים, על פי העדפותיו, השקפותיו, יכולותיו ותחומי עניינו.

2. מטרה בפיתוח חשיבה/ למידה: טיפוח מיומנויות חקר: איסוף מידע, ניתוח

המידע באמצעות סידור, מיון, השוואה, ייצוג המידע בדרכים מגוונות, מיזוג המידע שנאסף, הסקה של מסקנות מתוך המידע והצגתן.

3. מטרות בתחום השפה: היכרות עם מקורות יהודיים. פיתוח יכולת הבעה בכתב. מיזוג מידע ממספר מקורות, כתיבת טקסט רציף תוך הקפדה על רכיבי המבנה, ושימוש באוצר המלים ובניסוח הולמים את מטרת הטקסט.

4. מטרה בתחום החברתי: סיוע לתלמיד בגיבוש זהות יהודית וזהות בוגרת.


מטרות המיזם בתחום התקשוב

פיתוח מיומנויות מדיה חברתית: כתיבת פרופיל תוך קישור המיומנות לתכני המשימה הראשונה בפעילות "אני כותב על עצמי", הגדרת פרטיות, סגנון שיח, כתיבת רשומה, כתיבת תגובה הולמת ובונה, העלאת תמונה, משמעות ה- like, שיח חברתי הולם, מניעה, דיווח על פגיעה וכד'.

מיומנויות תקשוב ומידע CIL: יצירה ושיתוף מידע-  כתיבה ועריכה שיתופית: גישה ועריכת קבצים שיתופית במרחב שיתופי ברשת חברתית.

מושגים מרכזיים בלמידה משמעותית

הפעילות ליוותה את התלמידים בהכנות לקראת דרשת בר/בת המצווה. התלמידים חקרו ושיתפו בסיפוריהם האישיים-המשפחתיים, בשלב שני איתרו וחקרו לעומק את פרשות השבוע, מקמו את עצמם על ציר הזמן הכיתתי, ערכו דיון ושיח כיתתי בנושאי ערכים ומידות הבאים לידי ביטוי בפרשות השבוע. לבסוף יצרו תוצר למידה שיתופי רלוונטי ומשמעותי ללומדים: ציר זמן שיתופי כיתתי ובו מוצגות דרשות אישיות של תלמידי הכיתה (בצירוף חומרים חזותיים וקישורים לפרשת השבוע).    
הרשת החברתית אפשרה שיתוף, אינטראקציה ושיח בין התלמידים מעבר לגבולות הזמן והמקום, בהנחיית המורה בסביבה אותנטית המעוררת הנעה והנאה מתהליך הלמידה. דוגמא למשימה- אחדות ושונות 

חומרי הוראה למידה, קבצים, קישורים, תמונות, סרטונים

המסע אל הדרשה לבר ולבת מצווה- מכון עיתים

פרשת השבוע- אתר גלים

פרשת השבוע- אתר "מקראנט"

מדריך למורה- עיתים

סביבת הלמידה

ליצירת ציר זמן כיתתי-שיתופי נעשה שימוש בכלי האתר  SixQs.

תוצרים

דוגמא לתוצר- הדרשה האישית של תלמיד


תוצרי ביניים:

1. סיפור אישי ומשפחתי, כולל תיעוד ראיון עם הורה.

2. חקר פרשת השבוע- תקציר פרשת השבוע הכולל התייחסות לרעיונות, ערכים העומדים בבסיס הפרשה.

3. מחוון להערכת התוצר- ייבנה בשיתוף התלמידים.

תוצר סופי: דרשה אישית של כל תלמיד , בעקבות חקר פרשת השבוע ושיח עם עמיתים, הממוקמת על ציר הזמן הכיתתי.

דרכי הערכה

הערכת עמיתים והערכת המורה באמצעות מחוון שנבנה בשיתוף התלמידים, תוך דיון ברשת החברתית.