מרחבים מזמרים

"מרחבים מזמרים" - שביל דיגיטלי מזמר, מיזם קהילתי, בית ספר "מרחבים"

השביל המזמר בבית ספר מרחביםהפרוייקט הקהילתי "מרחבים מזמרים" משלב שירה עברית וטכנולוגיה באמצעות  - QR CODEברקוד דו-ממדי, שלאחר סריקתו מוצג המידע המקושר אליו על המסך.

קבוצת תלמידי ההנהגה הירוקה יצרה שביל דיגיטלי במרחבי בית הספר, בו ליד כל עץ הוכן שלט בו מידע על העץ, תמונת עץ ושיר משירי ארץ ישראל היפה. סריקת הקוד מקשרת אל האזנה לשיר. 

ילדי ההנהגה הירוקה מדריכים את הקהילה בסיור מזמר דיגיטלי.

מטרות המיזם לעודד הכרה וטיפוח של צמחי ארץ ישראל, והכרות הקשר בין הצמחיה למורשת ישראל.
המיזם מהווה מודל 
לסביבות אחרות. 

התלמידים עורכים סיור מזמר לאוכלוסיות רבות, בדרך זו נערכת לאורחים הכרות עם הצמחיה ופיתוח מודעות לשמירה על הסביבה.

המיזם הינו חלק מההסמכה של ביה"ס לקבלת תו תקן ירוק ומוגש כיוזמה חינוכית ייחודית.

לסרטון המתאר את התהליך והחוויה

שם / נושא הפעילות

השביל המזמר – מרחבים מזמרים


בית הספר, ישוב וקישור לאתר

"מרחבים" פרדס חנה

שם המנהל

דבורה שמיר

התחומים/ המקצועות/ הנושא

איכות סביבה, מדעים, שפה, מוסיקה

קהל היעד

תלמידי ביה"ס, גני ילדים, בתי ספר בסביבה, הורים ועוד

מטרות המיזם בתחום התוכן

- הכרות עם הצמחייה הסובבת את בית הספר

- פיתוח מודעות לשמירה על סביבה ירוקה

- הכרות עם הצמחיה בהקשר המורשת והזיקה לארץ ישראל

מטרות המיזם בתחום התקשוב

- שימוש במצגת לייצוג והצגת מידע: טקסט, הוספת תמונה.

- איתור מידע באינטרנט.

- הכנת ברקוד דיגיטלי: QR CODE

- קישור הברקוד למידע רלבנטי.

- להוות מודל להקמת סביבות דומות בישוב.

תיאור התהליך והיבטי הלמידה המשמעותית

למידה פעילה ומעורבות לומדים בהקשר רלבנטי לסביבת חייהם.

התלמידים מיפו את צמחיית בית הספר, כחלק מסביבת חייהם, וערכו רשימת צמחים.

התלמידים חיפשו את הקשר בין הצמחים למורשת ישראל ונבחרו 8 צמחים משמעותיים. התלמידים הכינו שלטים לצמחיה בפורמט זהה לכל העצים בתכנה להכנת מצגות, צרפו תמונה וכן חיפשו שירים מתאימים לעץ. בהמשך יצרו ברקוד דיגיטלי המקשר להאזנה לשיר.

התלמידים מדריכים קבוצות מהקהילה בסיור מזמר דיגיטלי.

קישור לחומרי הוראה למידה ולתיעוד התהליך

קישור לתהליך הלמידה


סביבת הלמידה

חדר המחשבים – יצירת התוצר, שימוש במחשבים אישיים להכנת השילוט.

חצר בית הספר – יישום והצגה. שימוש בטאבלט במהלך הסיור.

תוצרים

שלטים לאורך השביל המזמר, הכוללים טקסט, תמונה, שיר וקישור לברקוד להאזנה לשיר.

דרכי הערכה

הערכת התוצר: איתור המידע הרלבנטי: הקשר בין הצמח למורשת ישראל, עיצוב השלט.

משוב שממלאים האורחים המשתתפים בסיור.


Comments