8 Päätelmät

Molekyyligastronomia on tieteenala, joka vielä hakee paikkaansa tiedeyhteisössä. Ei ole vielä lainkaan selvää, onko molekyyligastronomia tullut jäädäkseen, vai onko se vain hetken muoti-ilmiö. Myös terminologia on vielä vakiintumatonta, joten vaikka kyseinen tieteenala olisikin tulevaisuudessa olemassa, ei ole varmaa tullaanko sitä kutsumaan molekyyligastronomiaksi. Aika tulee näyttämään, koetaanko molekyyligastronomia niin tärkeäksi, että siitä muodostuu oma tieteenalansa, vai sulautuuko se muiden jo olemassa olevien tieteenalojen joukkoon. Jatkuvasti lisääntyvä alan tutkimuksen ja opetuksen määrä kuitenkin enteilee, että kiinnostus alaa kohtaan lisääntyy ja siihen aletaan suhtautua jo hieman vakavammin.

 Molekyyligastronomia pystyy tarjoamaan paljon uutta tietoa siitä, miten voisimme parantaa syömämme ravinnon laatua ja kuinka voisimme saada enemmän elämyksiä arjen keskelle. Myös terveellisen ruoan kehittelemiseen houkuttelevamman makuiseksi molekyyligastronomia voi tarjota arvokkaita mahdollisuuksia. Siten sillä voi olla tieteenalana merkitystä jopa kansanterveydelle.

Yhteistyö tieteilijöiden, kokkien sekä ruokaharrastajien välillä on tiivistä molekyyligastronomian saralla. Tämä mahdollistaa arvokkaan käytännön tiedon hyödyntämisen tutkimustyötä tehtäessä. Kun tietoa vaihdetaan tiedemaailman ja käytännön ruoanvalmistajien kesken, pystytään havainnoimaan molekyyligastronomisia ilmiöitä tehokkaasti, ja pystytään kehittämään toimivia uusia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin.

Kuluttajien keskuudessa molekyyligastronomia on vielä selkeästi epäselvä käsite, mutta myös tavallisille kansalaisille sillä voi olla paljon annettavaa. Ruoanlaiton tieteellisen taustan ymmärtäminen voi innostaa monia ruoka- tai tiedeharrastuksen pariin. Erityisesti tieteen tuominen lähelle arkipäiväisiä asioita voi tuoda tiedemaailmaa lähemmäksi tavallisia ihmisiä, joista se saattaa tuntua usein kaukaiselta ja vaikeasti lähestyttävältä.

Comments