loodusõpetus

... siin on minu koostatud e-õppematerjale, töölehti ja viiteid kasulikele linkidele Internetis,

mida olen õpetajatöös kasutanud.

 esilehele

lingid:
* Tuuli lingikogu
Loodusõpe

Eesti taimed
*  Puud ja põõsad
* Virtuaalne herbaarium
* Virtuaalne seenenäitus
Eesti selgroogsed
Kõrv loodusesse
Eesti Punane Raamat
Eestimaa Looduse Fond 
Tere, Kevad!
Noor loodusuurija
Looduse leheküljed
*  Jäljeaabits (pdf)
e-töölehed II klassile  (koostanud: Ruth Kampmann)
*   e-töölehed III-IV  kl.
   (koostanud: Maie Hannus)
*   
õppematerjale ja linke
 
(koostanud: Tuuli Koitjärv)
loodusõpetuse linke
   
(koostanud: Malle Aro)
*Loodusõpetus III klassile
 
(koostanud: Merlin Kirbits)
*  Toiduahel
     (mudelid.5dvision.ee)
INIMENE   IV kl.
  (koostanud: Tuuli Koitjärv)
Loodusõpetus IV klassile
   (koostanud: Merlin Kirbits)
*  Loodusõp. KT IV klassile
  ( (koostanud: Merlin Kirbits)
*   Hammaste tervis
* Energia säästmise mäng
* Säästa energiat!
Muinasjutukate
    toidumaa
Kustuti (mäng)
Päästerõngas (mäng)
* Laste toitumismäng (Rama)
Ampser
* Kaloriarvutaja
*  Tervislikku toitumist edendavate mängude raamat    1,9 MB   (TAI)
Kompostimäng "Ussike -Jussike"
*  NUPUKAS
* Maailma kaart  (mäng)
*  Kassisaba Kuklaste Kuningriik
(koostas: Mare Kabel)
Honoloko  (mäng)
* Taara-Targa mängud

Simulatsioonid (inglise k.)
* National Geographic
 
videod (inglise k.)
Mets on kodu
(Kersti Kuusk: laul - mp3 - 3,2MB)
Ära viska prügi maha-
laul(Marek Sadam:  mp3 - 3,9 MB)
* Kalad elavad vees - laul
(Marek Sadam:  mp3 - 3,2 MB)
Õppematerjalid (Koostanud: Margit Lindau)
Ökojalajälje kalkulaator
* Õppemänge algklassidele (koostanud: Anneli Kesksaar)
Õppekäigud looduses
   (koostanud: Küllike Kütimets ja  Greta-Eva Kalberg)
Kas tunned kaardilt Euroopa riike? (mäng)
Populaarselt geoloogiast
* Universum
* Kaardipaik (lastekas.ee)
(Regio)
* Puuviljade tutvustus (CAPPY)
* Mahlaleht (mahlainfo+mängud)
*Loodusõp. ajaveeb 3.kl.
 
(koostanud: Mare Kivistik)
* Loodusõp. ajaveeb 4.kl.
     (koostanud: Mare Kivistik)
* Loodusõpetuse e-testid
     (LeMill - Mare Kivistik)
* Ilmakaarte määramine
* Interaktiivne maakaart
  
(Scribble Maps)
* ESMAABI lastele (lastekas.ee)
* Mis on doonorlus? (õppematerjalid)
* Gripi vastu
 
(Tervisekaitseinspektsioon)

* Päev/öö
( simulatsioon)
* Uurimuslik õpe
(esitlused, töölehed)

 

"Aastaring"  (TS)


Lindude elu talvel (TS)

Kellele kuuluvad need jäljed metsas? (TS)

 

Kas tunned kaardilt Eesti maakondi? (TS)

Interaktiivsed harjutused lehtpuude kohta  (TS)


Interaktiivseid mänge loodusõpetuse tundideks (TS):


Interaktiivsed testid (TS):

  • Kevadlillede nimemäng (1. klassile)
  • Kas tunned kevadlillede rahvapäraseid nimetusi?

Töölehti printimiseks (koostanud: Tiia Salm):

 (Töölehed on koostatud veebipõhiste programmidega Puzzlemaker ja The Language Menu.)


veebileht "Terved hambad"  (TS)

Antud õppematerjal on kasutatav nii I kooliastme "Inimese"  teema juures loodus- ja inimeseõpetuse tundides kui II kooliastme terviseõpetuse tundides.


e - kogumik "Minu hambad"  (TS)

Terviseteemaline kogumik LeMill keskkonnas, mis sisaldab õppematerjale, mänge, linke ja on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina I ja II kooliastme loodusõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.(koostatud minu õpilaste poolt 2001/2002 õ.-a.-l programmiga Hot Potatoes)

"Inimese" teema loodusõpetuses II klassile
(õppematerjal on koostatud aastaid tagasi - 2002.a. - TS)

 
esitlus "Inimese ehitus" 1,9 MB
 töökava_õpetajale 191 KB
 tööleht "Inimese luustik" 457 KB
 tööleht "Inimese kehaosad" 26 KB
 tööleht "Terved hambad" 203 KB
 tööleht "Tervislik toitumine" 26 KB
 tööleht "Inimene" 19 KB
 test "Lihased"  21 KB           test "Lihased"  (veebipõhine)
 test "Aju" 21 KB            test "Aju"  (veebipõhine)
 test "Seedimine" 22 KB      test "Seedimine"  (veebipõhine)
 test "Vereringe" 21 KB     test "Vereringe"  (veebipõhine)
 test "Hingamine" 22 KB     test "Hingamine"  (veebipõhine)
 test "Nahk"  22 KB               test "Nahk"  (veebipõhine)
 test "Inimese sünd"21 KB test "Inimese sünd"  (veebipõhine)

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 2.klassis, on jagatud 13 tunnile ja koosneb: Power Pointi esitlusest, töökavast õpetajale ja elektroonilistest töölehtedest õpilasele. Töökavast juhatavad lingid edasi Internetilehekülgedele, mida selle teema juures kasutada. Antud õppematerjali koostamisel on arvestatud, et õpilastel on olemas juba teatud arvutikasutamise oskused. Töölehed õpilasele on koos tegevusjuhistega ja testid programmis Hot Potatoes on samuti lihtsalt täidetavad. Kui materjali veidi täiendada, saab seda kasutada ka 4.kl. antud teema juures.