inimeseõpetus V-VII

... siin on minu koostatud e-õppematerjale ja viiteid kasulikele linkidele Internetis,

mida olen õpetajatöös kasutanud.

esilehele

lingid:

* Foodweb 
*
Elupäästev esmaabi
* Eesti Punane Rist
* Esmaabi videod  (youtube)
*  Esmaabi videod
(Vaata24.ee)
* Esmaabi juhised
  
(Päästeteenistus)
* Hoia end ja aita teisi!
 
(Päästeteenistus)
* 112
   (Kaitse end ja aita teist)
* KUSTUTI (õppeveeb)
* PÄÄSTERÕNGAS

*  Ökojalajälje kalkulaator
* Tervisekasvatus

* Narko.ee

* Terviseportaal
* Laste toitumismäng(Rama)
* Mahlaleht
* Puuviljade tutvustus  
   (Cappy)
* Vitamiinid
   (Vitamin Wheel Widget)
* Kaloriarvutaja
* AMOR  
   (Eesti  Seksuaaltervise  Liit)
* Armastuse aabits
*
Terviseinfo
* NIP  (noorteportaal)
* Lapsemure
* HIV.ee
* Noormeeste
terviselehekülg
* bingo.ee - alates 13 a.e-õppematerjal 7. klassile "Inimene ja tema sotsiaalne käitumine" (TS)
... on mõeldud inimeseõpetuse kursuse mitmekesistamiseks
erinevate IKT vahendite abil


 

"Õnnetusjuhtumid ja esmaabi" - lingikogu Netvibes http://www.netvibes.com/inimeseopetus


 e - õppematerjal 6. klassile  "Suhtlemisvahendid ja - oskused" (TS)
... on mõeldud suhtlemisõpetuse kursuse mitmekesistamiseks erinevate IKT vahendite abil 


   e - kogumik  "Minu hambad"  (TS)

Terviseteemaline kogumik LeMill keskkonnas, mis sisaldab õppematerjale, mänge, linke ja on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina I ja II kooliastme loodusõpetuse jinimeseõpetuse tundides. 


veebileht "Terved hambad"   (TS)

 Antud õppematerjal on kasutatav nii I kooliastme "Inimese"  teema juures loodus- ja inimeseõpetuse tundides kui II kooliastme terviseõpetuse tundides.