inimeseõpetus

... siin on minu koostatud e-õppematerjale ja viiteid kasulikele linkidele Internetis,

mida olen õpetajatöös kasutanud.

esilehele

lingid:
* Ohutusmaterjal (pdf)
Inimeseõpetuse Ühing
Sotsiaalsed oskused (I)
Ametiguru (mäng)
Kustuti (mäng)
Päästerõngas (mäng)
AMPSER
Laps liikluses

*  Liiklusleht

(koostanud: Margit Lindau)
*  
Jalgratturi liiklustestid

koos vastusega
* Rehetare lapsed (mäng)
e-töölehed III-IV kl.
  (koostanud: Maie Hannus)
Saiategu Sõeru talus
 
(koostanud: Ingrid Maadvere)
*  
töölehed algklassidele
 
(koostanud: Tiina Miido)
*  
 õppematerjale ja linke
    (koostanud: Tuuli Koitjärv)

* Laste toitumismäng
(Rama)

Minu päev
(koostanud: Tuuli Koitjärv)

* ESMAABI lastele(lastekas.ee)
* Rahatsirkus  (mäng)
* Metsatark  (mäng)

* Gripi vastu
 
(Tervisekaitseinspektsioon)

"Aastaring" (TS)

 

Töölehed printimiseks (TS):

Eesti linnad (ristsõna)
Eesti linnad (tähesegadik)
Eesti linnad (segi aetud tähed sõnades)
Eesti maakonnad (tähesegadik)
Eesti maakonnad (segiaetud tähed sõnades)
Kuud rahvakalendris (tähesegadik)
Kuud rahvakalendris (ristsõna)
Kaksteist kuud (tähesegadik)
Nädalapäevad (tähesegadik)
12 kuud  (segiaetud tähed)
12 kuud (ristsõna)
Nädal (segiaetud tähed)
Nädal (ristsõna)
Hiina kalendri aastad (segiaetud tähed)
Hiina kalendri aastad (tähesegadik) + võti
Kooliristsõna (segiaetud tähed)
Tunniplaan (segiaetud tähed)

Interaktiivsed mängud inimeseõpetuse tunniks  (koostanud TS):


inimeseõpetuse  e - õppematerjalid algklassidele

Veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele (täita saab veebis ja ka paberil, kui failid arvutisse laadida ning välja printida).     e - õppematerjal "Aeg ja kalender"  (TS)

on mõeldud aja teema iseseisvaks kordamiseks ning kinnistamiseks. Siit leiab lugemist, laule, mänge, teste ja nuputamisülesandeid. Materjal on mõeldud I kooliastmele, kuid sobib kasutamiseks kordamisena ka II kooliastmes.


   e - kogumik  "Minu hambad"  (TS)

Terviseteemaline kogumik LeMill keskkonnas, mis sisaldab õppematerjale, mänge, linke ja on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina I ja II kooliastme loodusõpetuse ja inimeseõpetuse tundides. 


veebileht "Terved hambad"   (TS)

Antud õppematerjal on kasutatav nii I kooliastme "Inimese"   teema juures loodus- ja inimeseõpetuse tundides kui II kooliastme terviseõpetuse tundides.


Interaktiivsed mängud (koostanud TS):

 

Hiina kalendri PILDIMÄNG 1
Hiina kalendri PILDIMÄNG 2
 Hiina kalendri SÕNAMÄNG (anagramm) 

Töölehed printimiseks:

Hiina kalendri aastad (segiaetud tähed sõnades)

Hiina kalendri aastad (tähesegadik) + võti