eesti keel

... siin on minu koostatud e-õppematerjale ja viiteid kasulikele linkidele Internetis,

mida olen õpetajatöös kasutanud.

 esilehele

lingid:

* Tuuli lingikogu
* Sõnasõlmed (Tuuli)
* Eesti õigekiri

(koostanud: Erika Rummel)

"Tähetaevas"  (mäng)
Sõnavara ja loovuse H
   (koostanud: Tuuli Koitjärv)
Tähestik
    (koostanud: Tuuli Koitjärv)
e-töölehed II klassile
   (koostanud: Ruth Kampmann) 
e-töölehed III-IV klassile
   (koostanud: Maie Hannus)
Saiategu Sõeru talus
 
(koostanud: Ingrid Maadvere)
töölehed algklassidele
 
(koostanud: Tiina Miido)
õppematerjale ja linke
  (koostanud: Tuuli Koitjärv)
Tähesõber  
     
(koostanud: Tuuli Koitjärv)
Õpin ise kirjutama
(koostanud: Tuuli Koitjärv)
lugemistekstid ja testid
  
(koostanud Tartu Hiie kooli õp.)
õppematerjalid
 
(koostanud: Tuuli Koitjärv)
Häälik, täht ja sõna
 
(koostanud: Eve Saare)
*  Õpime häälikuid
  (koostanud: Pille Tina-Kuusik)
Eesti keel IV klassile
  (koostanud: Ingrid Maadvere)
Tunne kõnekäände
  (koostanud: Leili Pukk)
*  
Harjutusi lugemiseks    (koostanud:  Tuuli Koitjärv)
õppematerjalid(koostanud: Margit Lindau)
Kuula ja kirjuta
    (koostanud: Tuuli Koitjärv)
Keelekümbluse sõnamängud
* Õppemänge algklassidele
(koostanud: Anneli Kesksaar)
Mõistatused
 
(kogunud: Külli Korol)
*
  Väikese muti multikad
   
(YouTube)
Lastelaulude sõnad
* Eesti keele harjutused
  (LeMill - Mare Kivistik)
(Koolibri, T. Õunapuu)

 Interaktiivsed sõnamängud (TS):

Töölehti printimiseks (TS):

(Töölehed on koostatud programmiga Puzzlemaker ja The Language Menu)

eesti keele  e - õppematerjalid algklassidele  (TS)

... veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele (täita saab veebis ja ka paberil, kui failid arvutisse laadida ning välja printida)

   e - õppematerjal "Aeg ja kalender"  (TS)

... on mõeldud aja teema iseseisvaks kordamiseks ning    kinnistamiseks. Siit leiab lugemist, laule, mänge, teste ja nuputamisülesandeid. Materjal on mõeldud I kooliastmele, kuid sobib kasutamiseks kordamisena ka II kooliastmes.

Töölehed ja harjutused (TS)

(nii veebipõhised kui väljaprintimiseks, koostatud aastaid tagasi)

  jõuluristsõna  I  (täishäälikute tundmine) 122 kb

  jõuluristsõna II  (jõulud meil ja mujal maailmas) 77 kb

  jõuluristsõna II  ((jõulud meil ja mujal maailmas)

 test "Kas tunned eesti vanasõnu?"

 "Lõputa jutt" (järjesta laused)

 test "Kas tunned Aadama ja Anna klassikaaslasi?"