ühiskonnaõpetus

... siin on viiteid kasulikele linkidele Internetis,

mida olen õpetajatöös kasutanud.

 esilehele


Eesti haldusjaotus - interaktiivne mäng  (TS) 

 


     inimeseõpetuse  e - õppematerjalid algklassidele  (TS)

 Veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele (täita saab veebis ja ka paberil, kui failid arvutisse 

laadida ning välja printida).