Trang chủ

TUẦN 33 ( 18/4 – 24/4)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Trực

Công tác

Trực

Công tác

Thứ

Hai

18/4

 Khu A

  HP

Khu B

  HT

    

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

 

 Khu A

   HP

 Khu B

   HT

    

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

 

Thứ

ba

19/4

Khu A

HT – Lan

 Khu B

   HP

 

         Lên lớp

   

 Khu A

  HP

 Khu B

  HT

          Lên lớp

+ Chuẩn bị phòng thi lớp 5; HT họp tại PGD

+ GV văn hóa bố trí dạy bù chương trình  vào các tiết buổi hai trong tuần

 

Thứ

20/4

 Khu A

HT –  Lan

 Khu B

    Cúc

+  K/S năng lực học sinh lớp 5 tại khu A ( 2 phòng )

Coi : Năm – Thu – Phương – Trang

+ HS khu A nghỉ

Khu A

  HP

 Khu B

   HT

+ Học bù chương trình chiều thứ hai  18 /4/2016

+ Làm phách lớp 5 : HP từ 1h30 -  11h30

+ Chấm bài lớp 5 : Năm; Thu; Hoa; Nguyện

Thứ

năm

21/4

 Khu A

 HP – Lan

 Khu B

 HT - Cúc

 

            Lên lớp

 

 Khu A

   HP - Cúc

 Khu B

    HT - Lan

 

          Lên lớp     

    

Thứ

Sáu

22/4

 Khu A

HT – Lan

 Khu B

   HP – Cúc

 

 

          Lên lớp

Nộp kết quả lớp 5 về PGD

 Khu A

 HP  - Cúc

 Khu B

HT –  Lan

           Lên lớp 

Thi viết chữ đẹp cấp trường :

Mỗi lớp chọn 15 %  tập bài đẹp nhất gửi   về trường   

Thứ

bảy

23/4

 Khu A

   HP

   Khu B

   HT

         Khu A BDNK

Trang dạy Tiếng anh khu A

HP chấm bài viết chữ đẹp HS

  

 

         Khu B BDNK

  Trang dạy Tiếng anh khu B

C.nhật

24/4