Văn bản phục vụ công tác quản lý


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Thông tư ban hành Hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính  Jul 8, 2011, 6:24 PM Trà Đoàn Thị
Ċ
View Download
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường học  179k v. 3 Sep 9, 2011, 4:06 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi  Aug 21, 2011, 4:27 AM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Thông tư hướng dẫn Tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông  Jul 8, 2011, 6:30 PM Trà Đoàn Thị
Ċ
View Download
Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và học nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  69k v. 2 Sep 7, 2011, 8:20 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Nhị định Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015   156k v. 1 Sep 6, 2011, 4:25 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo  Aug 9, 2011, 5:28 AM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ  Aug 9, 2011, 5:25 AM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy và học GDPT  817k v. 4 Sep 15, 2011, 9:55 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT.  Jul 8, 2011, 6:36 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
V/v tăng cường công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Bình Sơn  40k v. 2 Oct 11, 2011, 8:39 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo   68k v. 2 Aug 18, 2011, 6:20 AM Trà Đoàn Thị
Ċ
View Download
Quyết định về việc Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục  67k v. 2 Aug 12, 2011, 10:50 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.  113k v. 3 Jul 11, 2011, 2:27 AM Trà Đoàn Thị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Thông tư ban hành Quy định chuẩn HT và H.dẫn đánh giá HT theo chuẩn  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Quyết định ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông   70k v. 3 Aug 2, 2011, 4:45 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Quyết định ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Thông tư ban hành Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Thông tư ban hành Quy định kiểm tra công tác phổ cập GD hàng năm  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Thông tư ban hành Điều lệ trường học  Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Chỉ thị về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học   138k v. 2 Aug 20, 2011, 11:08 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Hệ thống văn bản của Bộ GD-ĐT  Aug 2, 2011, 4:46 PM Trà Đoàn Thị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Công văn v/v tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống ma túy năm 2011  32k v. 5 Aug 2, 2011, 4:39 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Kế hoạch bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2011-2012   43k v. 3 Aug 2, 2011, 4:39 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Tập huấn Công tác Đội năm học 2011-2012  42k v. 3 Aug 2, 2011, 4:39 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Công văn về Bồi dưỡng hè cho CBQL và giáo viên cốt cán   38k v. 2 Aug 2, 2011, 4:39 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Về việc tổ chức khai giảng năm học 2011-2012   73k v. 2 Aug 19, 2011, 5:30 AM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Về việc Bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên cốt cán hè 2011   31k v. 2 Aug 25, 2011, 5:54 PM Trà Đoàn Thị
ĉ
View Download
Lịch học Nghị quyết hè 2011 của Phòng GD-ĐT Bình Sơn  154k v. 2 Aug 2, 2011, 4:43 PM Trà Đoàn Thị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Quyết định V/v ban hành Kế hoạch, thời gian năm học 2011-2012 của GD Mầm non, GD Phổ thông và GD Thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi   85k v. 4 Aug 2, 2011, 4:45 PM Trà Đoàn Thị
ċ

View
Quyết định ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  Aug 2, 2011, 4:45 PM Trà Đoàn Thị
Ċ
View Download
Hướng dẫn miễn, giảm học phí...; quản lý thu, chi tiền tăng buổi với lớp tiểu học học 2 buổi/ngày.  322k v. 3 Aug 20, 2011, 11:09 PM Trà Đoàn Thị
Comments