ĐẢNG BỘ XÃ B.CHÁNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1                                 

Bình Chánh, ngày 24  tháng 4  năm 2010

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 BÌNH CHÁNH

Nhiệm kì 2010-2013

 

 

          Nhiệm kì 2008-2010 vừa qua là nhiệm kì thực hiện nhiệm vụ hai năm học 2008-2009 và 2009-2010. Là hai năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết 40 của Quốc hội về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Là hai năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung của Ngành: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp"; đồng thời từng bước thực hiện 5 nội dung trong Chỉ thị 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Mặt khác chi bộ tích cực chỉ đạo thực hiện chỉ thị 06 của Bộ chính trị phát động về việc "Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.", theo chủ đề từng năm.

          La hai năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, chi bộ trường Tiểu học số 1 Bình Chánh trong nhiệm kì qua đã tổ chức thực hiện Nghị quyết các cấp, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ với những kết quả đạt được như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2008-2010 VỪA QUA.

I/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1.     Tình hình đội ngũ đảng viên, giáo viên:

Đội ngũ đảng viên, giáo viên trong nhiệm kì qua diễn biên theo chiều hướng tích cực, giáo viên ngày một ổn định về số lượng, chất lượng đội ngũ ngày một nâng lên.

Năm học 2008-2009:

Có 30 giáo viên với 20 nữ; tỷ lệ giáo / lớp là 1,33

Về trình độ đào tạo có tất cả 30 giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó có 10 đồng chí trên chuẩn, đạt tỷ lệ 33,3%.

Số giáo viên dạy giỏi các cấp 22 đồng chí chiếm tỷ lệ 73,3%, trong đó có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học giỏi cấp tỉnh, nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện cũng như sử dụng đồ dùng dạy giỏi huyện lần 2.

Cuối năm học giáo viên được xếp loại Xuất sắc theo Quyết định 14 là 29/30, chiếm tỷ lệ 96,6%, còn lại 1 đồng chí xếp loại Khá.

Trong năm học, có 4 đồng chí Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở

Đảng viên có 7 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,3% số giáo viên trong đơn vị, trong đó có 3 đồng chí đảng viên đạt trình độ trên chuẩn.

Năm học 2009-2010.

Có 31 giáo viên, nữ 20, tỷ lệ giáo viên / lớp là 1,45 – tăng 0,12

Về trình độ đào tạo có tất cả 31 giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 12 đồng chí trên chuẩn, chiếm tỷ lệ 38,7%, tăng 5,4% so với năm trước. Hiện có 8 đồng đang theo học các lớp trên chuẩn. So với nghị quyết chi bộ nhiệm kì 2008-2010 thì số Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đến năm 2010 là chưa đạt (nghị quyết là 50% giáo viên trên chuẩn)

Số giáo viên dạy giỏi các cấp có 24 đồng chí chiếm tỷ lệ 74,4% tăng so với năm học trước 1,2%. Đặc biệt trong năm học này có 4 đồng chí Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba; 5 giáo viên đạt giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học giỏi cấp huyện, trong đó có 2 đồng chí đạt cấp tỉnh đều đạt giải Ba.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên luôn ổn định. Hàng năm, tất cả giáo viên được đánh giá theo Quyết định 14, hầu hết giáo viên đều được xếp loại Tốt, chỉ còn lại 1 giáo viên đạt loại Khá, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 0,3%. Đặc biệt trong năm học này, được Phòng Giáo dục về kiểm tra toàn diện tại đơn vị và đánh gái rất cao. Trường được xếp loại Tốt, 19 giáo viên được đánh giá đều xếp loại Tốt – đạt tỷ lệ 100% trên tổng số giáo viên dượcđánh giá.

Đảng viên có 9 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29% tăng 6,3% so với năm học trước. Trong 9 đồng chí đảng viên có 6 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn. Số lượng đảng viên tăng so với năm học trước, nhưng không đạt chỉ tiêu về phát triển đảng viên (vì đây là tăng về cơ học: Số đảng viên thuyên chuyển công tác từ đơn vị khác về)

Đội ngũ Đảng viên, hàng năm được đánh giá phân loại chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Đảng bộ. Tất cả Đảng viên đều được xếp loại Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đồng chí Nguyễn Tiến Sĩ năm 2009 được Huyện ủy tặng giấy khen – hoàn thành xuất nhắc nhiệm vụ được giao.

2.     Quy mô phát triển trường lớp.

Hệ thống trường lớp, trong nhiều năm liền được ổn định. Trường có 2 điểm, đặt tại trung tâm khu dân cư tại thôn Đông Bình và thôn Bình An Nội. Khoảng cách từ nhà đến trường đảm bảo quy định không quá 2 km, thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của con em.

Năm học 2008-2009, trường có 21 lớp, với tổng số học sinh 585 em, bình quân 27,8 em / lớp.

Năm học 2009-2010 có 20 lớp, với tổng số học sinh 570 em, bình quân 28,5 em / lớp.

Hầu hết các em được học hơn 5 buổi trên tuần. Hai năm học liền duy trì học sinh khối 1 và 2 được học 2 buổi / ngày, với số học sinh hơn 200 em, chiếm tỷ lệ xấp xỉ 30% hàng năm.

Số học sinh học hơn 5 buổi / tuần so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kì trước là đạt.

Số học sinh 6 tuổi, hàng năm được huy động ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hiệu quả đào tạo đạt từ 96% trở lên. Đặc biệt trong nhiều năm liền không có học sinh bỏ học.

3.     Công tác phổ cập gáo dục tiểu học.

Trong nhiều năm liền cũng như nhiệm kì qua, nhà trường luôn làm tốt công tác phổ cập giáo dục nói chung và phổ cập giáo dục tiểu học nói riêng.

Ngay từ đầu năm học hàng năm, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã, trường cùng với các đơn vị trường học trong xã tổ chức, điều tra, bổ sung, cập nhật kịp thời về số liệu, tổ chức tổng hợp, thống kê theo biểu mẫu, tổ chức tự kiểm tra, lập hồ sơ gửi Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện về kiểm tra và công nhận.

Nhiều năm liền, đơn vị giáo dục của xã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận là đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, trong đó có công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đặc biệt trong năm học 2008-2009, Giáo dục tiểu học xã Bình Chánh là một đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn về kiểm tra Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và được đánh giá rất cao về hồ sơ, sổ sách, về số liệu cũng như các biểu mẫu thống kê của đơn vị.

Tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 được huy động ra lớp hàng năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ hàng năm đạt 94%, số học sinh còn lại trong độ tuổi đều theo học ở các lớp, không có học sinh bỏ học trong nhiều năm liền.

Tóm lại: Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học nói chung, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nói riêng của đơn vị được ổn định nhiều năm liền và phát triển theo chiều hướng tích cực, đạt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kì trước. Tuy nhiên, cần chú ý công tác điều tra cập nhật của đơn vị giáo dục xã hàng năm phải chính xác hơn.

4.     Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:

Trường Tiểu học số 1 Bình Chánh đã đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 1 từ năm học 2003-2004 và đang từng bước xây dựng chuẩn ở mức độ 2.

Trong nhiệm kì qua, đến nay nhà trường đã duy trì được 5 Tiểu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 1 đó là: Tổ chức quản lý; Đội ngũ giáo viên; Cơ sở vật chất – thiết bị trường học; Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; Hoạt động chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho trường Đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 còn nhiều hạn chế. Số phòng học chưa đáp ứng cho việc học 2 buổi / ngày. Hiện nay chỉ có 38,7% học sinh học 2 buổi / ngày. Như vậy ít nhất cần phải có thêm 2 phòng học để tăng số học sinh học 2 buổi / ngày lên 50%. Mặt khác ghế ngồi học của học sinh chưa đảm bảo, theo quy định ghế ngồi học của học sinh phải rời với bàn và có thành tựa. Ngoài ra, để đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trường học cần có các phòng chức năng dạy các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và phải có giáo viên chuyên dạy môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ và Tin học và phải có phòng để dạy cho học sinh có khó khăn đặc biệt và nhiều tiêu chí khác trường chưa đạt được (phần này do nguyên nhân khách quan là chính)

Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nhìn chung trường có nhiều cố gắng song chỉ giữ được ở mức độ 1 và chỉ đạt được một số tiêu chỉ ở mức độ 2.

5.     Công tác quản lý giáo dục:

Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được cải tiến và có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu giáo dục. Từng năm học nhà trường đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng cán bộ đảm bảo năng lực phục vụ công tác theo Điều lệ trường tiểu học. Xây dựng hệ thống từ Ban giám hiệu đến Tổ chuyên môn hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định và đạt hiệu quả cao. Cán bộ công chức chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, kỷ cương nhà trường được giữ vững.

Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, khoa hoc, ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo theo yêu cầu quy định, có sự tham gia giám sát của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. Kinh phí chi trả lương từ ngân sách thực hiện đúng quy định; các khoản thu thỏa thuận, nhà trường thực hiện đúng quy trình và có mở sổ theo dõi thu chi, có đầy đủ chứng từ theo quy định thu chi của nhà nước. Hàng năm thực hiện công khai tài chính 2 lần / năm trước tập thể Hội đồng sư phạm và Ban đại diện cha mẹ học sinh của đơn vi.

Công tác kiểm tra nội bộ trường học được thực hiện đều đặn trong năm học, có kế hoạch cụ thể và đạt hiệu quả cao. Cuối mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quyết định 14 thực hiện từ Tổ chuyên môn lên, đảm bảo tính dân chủ, công khai, sát người, sát việc và được công bố trước Hội đồng sư phạm nhà trường.

Nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở khâu thực hiện văn bản, sử dụng một số biểu mẫu, áp dụng một số khâu tự động trong công tác thống kê dữ liệu trong Excel, chưa có điều kiện áp dụng một số phần mềm quản lý giáo viên, học sinh khác.

Một số giáo viên bước đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, nhưng chỉ dừng lại ở khâu sử dụng Word – sử dụng văn bản, áp dụng cho soạn giáo án trên máy tính, chưa sử dụng được chương trình Powpoit – chương trình dùng cho giáo án điện tử.

Nguyên nhân của hạn chế trên là do giáo viên chưa được đào tạo công nghệ thông tin, và giáo viên cũng ít chịu khó tìm tòi, tự học. Mặt khác nhà trường cũng chưa mạnh dạng đột phá, chưa chỉ đạo mạnh mẽ và thiếu kinh phí đầu tư mua máy chiếu (máy phục vụ cho giáo viên dạy bằng giáo án điện tử).

Nói chung công tác quản lý của nhà trường khoa học, hiệu quả, ngày một ổn định, kỉ cương nhà trường được giữ vững.

6.     Chất lượng giáo dục:

Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40 của Quốc hội đã mang lại kết quả khả quan, nhất là việc đổi mới phương pháp dạy học. Từng bước nhà trường bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cũng như công tác quản lý. Từ đó giáo viên đã nâng cao năng lực chuyên môn, giảng dạy tốt hơn, chất lượng giáo dục trong nhiệm kì qua đã giữ vững và từng bước đi lên.

Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất theo tinh thần cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đặc biệt từ năm học 2009-2010, thực hiện đánh giá, xếp loại học sing theo thông tư số 32 có nhiều ưu điểm. Đánh giá theo thông tư này, giáo viên có thể dùng nhiều hình thức đánh giá học sinh cả về định tính lẫn định lượng và không gây áp lực cho học sinh trong suốt năm hoc. Học sinh có thể đạt về học lực loại giỏi nếu như kì kiểm tra cuối năm các em đạt loại giỏi.

Chất lượng Học tập và Hạnh kiểm của học sinh trong 2 năm học của nhiệm kì qua như sau:

Năm học 2008-2009: Tổng số học sinh 585 em với 275 nữ, trong đó khối Một có 107 em với 48 nữ, khối Hai có 122 em với 60 nữ, khối Ba có 98 em với 43 nữ, khối Bốn có 118 em với 57 nữ, khối Năm có 140 em với 65 nữ. Được xếp loại như sau:

-         Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 585/585 đạt tỷ lệ 100%

-         Học lưc: HS đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 175 em, chiếm tỷ lệ 29,9%

                    HS đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến 191 em, chiếm tỷ lệ 32,6%

                    HS thi lại 13 em, chiếm tỷ lệ 2,2%

Năm học 2009-2010: Tổng số học sinh 570 em với 270 nữ, trong đó khối Một có 121 em với 56 nữ, khối Hai có 100 em với 48 nữ, khối Ba có 127 em với 62, khối Bốn có 100 em với 44 nữ, khối Năm có 122 em với 60 nữ. Được xếp loại như sau (đến cuối học kì I):

-         Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 570 em, đạt tỷ lệ 100%

-         Xếp loại giáo dục: Giỏi 190 em, đạt tỷ lệ 33,6%

                                    Khá 224 em, đạt tỷ lệ 39,6%

                                    Trung bình 133 em, đạt 23,2%

                                    Yếu 20 em, chiếm tỷ lệ 3.5%

Trong nhiệm kì qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhà trường đã dùng nhiều biện pháp để giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị. Hàng năm, ngoài việc tổ chức dạy tăng buổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn mở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, mở 2 lớp phụ đạo học sinh yếu và mỗi giáo viên chủ nhiệm đều có sổ theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu bằng nhiều biện pháp. Vì vậy chất lượng gáo dục tương đối ổn định. Năm học 2008-2009 đạt 17 giải học sinh giỏi huyện, đứng thứ nhì trong huyện.

Số học sinh Khá, Giỏi đến Học kì I năm học 2009-2010 là 414 em, chiếm tỷ lệ 73,2%, so với năm học 2008-2009 tăng thêm 10,7% nhưng số học sinh yếu thì lại không giảm so với năm học 2008-2009. Nhà trường cần chỉ đạo giảng dạy, ôn tập thật tốt để cuối năm đạt được tỷ lệ chất lượng học sinh như mong muốn (học sinh yếu không quá 2%)

Ngoài ra, hàng năm đều có học sinh đạt giải huyện ở các phong trào, nhất là phong trào Vở sạch chữ đẹp: Năm học học 2008-2009 có 7 em/ 10 em đạt, năm 2009-2010 có 21/25 em đạt. Hai năm liền đều đạt Vở sạch chữ đẹp huyện rất cao so với các đơn vị trường bạn, đứng trong nhóm 5 trường đứng đầu trong huyện.

Nhìn chung, chất lượng giáo dục chuyển biến tốt, phát triển tương đối bền vững trong những năm gần đây. Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục cuối năm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

7.     Công tác xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu:

* Hệ thống phòng, lớp:

- Phòng học hiện nay là 15 phòng, trong đó 2 dãy phòng được xây dựng từ năm học 1978, còn lại dãy trường tầng xây và đưa vào sử dụng năm học 2003-2004. Trong nhiều năm liền trường chưa có điều kiện để xây thêm phòng học, mặt dù điều kiện hiện nay trường rất cần có thêm phòng phục vụ cho học tập và các phòng chức năng.

- Phòng thư viện 1, phòng thiết bị 1, phòng giáo dục nghệ thuật 1, văn phòng trường 1, phòng hiệu trưởng 1, phó hiệu trưởng 1. Tuy nhiên diện tích một số phòng còn nhỏ. Diện tích phòng thư viện chưa đảm bảo, còn phải dùng chung với văn phòng, ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện, nhất là đọc sách của học sinh. Phòng thiết bị diện tích hẹp, rất gò bó cho công tác sắp xếp cũng như hoạt động của người phụ trách công tác thiết bị.

Theo Nghị quyết thì trong nhiệm kì qua, trường cần xây mới 1 phòng học tại cụm Đông Bình, nhưng do trở ngại trong việc huy động nguồn vốn từ nhân dân, nên không thực hiện được.

Để trường đạt được trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm học 2003-2004 vừa qua, đảng ủy, ủy ban, các ngành xung quanh xã cũng như nhân đã quan tâm rất nhiều, trong đó có đầu tư xây dựng phòng học. Tuy nhiên so với nhu cầu hiện nay, cơ sở vật chất của trường cần được tiếp tục đầu tư để đảm bảo nhu cầu ngày một phát triển của giáo dục, nhất là xây thêm phòng học để phục vụ cho học 2 buổi/ngày như đã nêu ở trên.

* Hệ thống nhà vệ sinh:

Hiện tại chỉ có 2 nhà vệ sinh tại 2 cụm, dùng chung giáo viên và học sinh, trong đó nhà vệ sịnh tại cụm Đông Bình không dùng được do thiếu nguồn nước và công tác sử dụng, bảo quản chưa tốt.

* Nhà để xe:

Hiện có 1 nhà xe cho giáo viên và 1 cho học sinh tại cụm Gò Mẹo, đang sử dụng tốt. Tuy nhiên diện tích nhà để xe của học sinh còn hẹp, nhiều buổi học các em phải để xe ngoài. Tại cụm Đồng Bình chưa có nhà xe.

* Hệ thống cây xanh:

Tại cụm Gò Mẹo và Đông Bình đều có trồng cây trong sân trường, tạo điều kiện cho các em vui chơi, hoạt động dưới bóng mát. Tuy nhiên, tại cụm cụm Gò Mẹo, cây chậm phát triển, chưa đủ bóng mát trong sân trường, mặt khác chủng loại cây chưa phù hợp cho trường học.

Nguyên nhân của việc cây phát triển chậm ở cụm Gò Mẹo là do đất cằn cỏi, thiếu chất dinh dưỡng; mặt khác do lãnh đạo nhà trường chưa quan tâm đúng mức; chi bộ lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt.

Năm 2008-2009, nhà trường xây dựng nhà để xe cho giáo viên tại cụm Gò Mẹo, đóng mới và sửa chữa một số cửa sổ phòng học cũng như làm mới hệ thống song sắt cửa số ở tất cả các phòng tại hai cụm trường, tổng kinh phí gần 35 triệu đồng, chủ yếu huy động nguồn vốn từ phụ huynh.

Năm 2009-2010, nhà trường làm mới lại nhà để xe giáo viên và nhà để xe cho học sinh tại cụm Gò Mẹo (khắc phục hậu quả cơn bảo số 9), sắm hệ thống quạt cho tất cả các phòng học tại hai cụm trường, tổng kinh phí gần 25 triệu đồng. Kinh phí huy động từ phụ huynh và ngân sách của trên chi cho khắc phục hậu quả cơn bão số 9.

Cảnh quan trường lớp khá đẹp, quy hoạch bài bản, thu hút học sinh đến trường, cơ sở vật chất tương đối ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học. Tuy nhiên cần tiếp tục đầu tư để thỏa mản nhu cầu phát triển hiện nay, nhất là từng bước chuẩn bị cho trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo và nhằm đảm bảo 5 nội dung về "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ thị 40 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Tóm lại về cơ sở vật chất: Nhìn chung cơ sở vật chất đến nay cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo cho các hoạt động trong nhà trường. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện để từng bước trường tiến tới trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 thì cần phải đầu tư thêm nhiều hạng mục, nhất là xây dựng thêm phòng học.

II/ Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

1.     Tình hình tư tưởng, chính trị:

Tình hình tư tưởng của CBCC trong nhiệm kì qua diễn biến theo chiều hướng tích cực, thể hiện tính thống nhất cao, tin tưởng sự lãnh đạo tuyết đối của Đảng, có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng vững vảng, có tinh thần trách nhiệm cao, mối quan hệ giữa đảng viên với quần chúng được thắt chặt, dân chủ trong nhà trường được cởi mở, tinh thần đoàn kết nội bộ được giữ vững, phát huy mạnh mẽ được tinh thần sáng tạo trong công tác giảng dạy – thể hiện qua những lần thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm liền tại đơn vị không có hiện tượng mất đoàn kết, đơn thư khiếu nại khiếu tố xảy ra.

Đảng viên, giáo viên đều thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của khu dân cư, tham gia sinh hoạt, vui chơi nhân các ngày lễ, hội của xóm; hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nơi cư trú và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân đối với địa phương.

2.     Công tác chính trị, tư tưởng:

Công tác chính trị tư tưởng trong CBCC được chi bộ quan tâm đúng mức. Chi bộ đã tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương chính của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với độ ngũ. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề từng năm và các cuộc vận động khác của Ngành phát động, như “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học không đạt chuẩn lên lớp”.

Ngoài ra chi bộ còn chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhà trường qua tổ chức hoạt động đưa các nội dung về chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của Nhà nước lồng vào nội dung sinh hoạt.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị từ đó đã nâng cao được nhận thức về chính trị trong đội ngũ.

III/ Lãnh đạo công tác đoàn thể:

1.     Về công tác công đoàn:

Trong nhiệm kì qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, công đoàn đã làm tốt chức năng tập hợp quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của công đoàn; thực hiện tốt chức năng tham gia giám sát nhà trường; phối hợp với chuyên môn vận động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Thi đua hai tốt”, “Gia đình nhà giáo văn hoa”. Công đoàn cũng đã tổ chức động viên giúp nhau khi gặp khó khăn, thăm hỏi ốm đau, vui chơi hiếu hỉ; tổ chức phát thưởng cho con em đoàn viên công đoàn có thành tích trong học tập; mỗi tháng đoàn viên công đoàn góp vào quỹ "Giúp nhau" của công đoàn là 50 ngàn đồng.

Trong hai năm liền, Công đoàn cơ sở trường được công đoàn Ngành tặng giấy khen, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.     Về công tác Đội TNTP HCM:

Công tác Đội trong nhà trường hoạt động theo đúng điều lệ ngày càng hiệu quả. Trong hai năm học qua: 2008-2009 và 2009-2010, Đội đã được cấp trên kiểm tra công nhận Liên đội mạnh xuất sắc cấp huyện, với số điểm năm sau cao hơn năm trước.

Hàng năm, Đội còn tổ chức các hoạt động như tham gia tổ chức và tìm hiểu nhân các ngày truyền thống, các ngày lễ lớn như: Nhà Giáo Việt Nam 20/11; ngày Quân đội nhân dân 22/12; ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 - tổ chức thăm viếng, quét dọn Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương v.v...

Liên đội còn tham gia đóng góp gây quỹ, quyên góp quần áo, sách vở ủng hộ cho các bạn gặp hoạn nạn thiên tai, lũ luật cũng như những khó khăn khác.

Trong các giờ ngoại khóa, các em còn được múa, hát các bài hát, điệu múa dân gian hết sức gần gũi; tổ chức chơi các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.

Nhìn chung phong trào hoạt động khá đều và thiết thực trong năm học, động viên được các em vui chơi, hỗ trợ cho học tập tốt hơn. Qua đó, nhằm giáo dục cho các em tự hòa về tuyền thống dân tộc thêm yêu quê hương, đất nước và con người.

VI/ Công tác xây dựng Đảng:

1.     Về chính trị, tư tưởng:

Công tác chính trị, tư tưởng chi bộ coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, luôn tuyên truyền, giáo dục để Đảng viên thấy được vai trò trách nhiệm của Đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên phải có lập trường tư tường vững vàng, kiên định quan điểm chủ nghĩa Mác Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ chính trị và các cuộc vận động khác do Bộ Giáo dục phát động trong thời gian qua.

2.     Về tổ chức cán bộ, sắp xếp trong đơn vị:

Chi bộ hiện nay có 9 đồng chí  (đều là đảng viên chính thức), mỗi đảng viên đều đảm nhiêm các nhiệm vụ chính trong nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng phụ trách chung, Hiệu phó phụ trách chuyên môn. Trong chi bộ cấp ủy có hai đồng chí. Đồng chí bí thư phụ trách chung, phó bí thư phụ trách một số mảng trong chi bộ như phát triển đảng viên, số đảng viên còn lại đều được phân công phụ trách tổ trưởng các tổ hay chịu trách nhiệm về một tổ chuyên môn nào đó; phụ trách thanh tra nhân dân. Tất cả đảng viên đều có trình độ chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 6 đồng chí đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Tỷ lệ đảng viên trong nhà trường đạt 29,0%.

Chi bộ đã lãnh đạo Ban giám hiệu làm tốt công tác sắp xếp phân công hàng năm một cách công khai, minh bạch, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm nhiệm công việc phù hợp với khả năng của từng cán bộ, giáo viên; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị, trong chi bộ.

Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kì theo Điều lệ Đảng, thực hiện Hướng dẫn 57 của Ban tỏ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ. Vai trò của Bí thư chi bộ được phát huy trong sinh hoạt cũng như trong công tác.

3.     Công tác phát triển Đảng viên:

Năm học 2008-2009, chi bộ có tổng số đảng viên là 7

Năm học 2009-2010, có tổng số đảng viên là 9. Đã làm hồ sơ và chuyển đảng viên chính thức 1 đồng chí, còn 1 hồ sơ phát triển đảng viên mới đang thực hiện.

          Trong nhiệm kì qua, không phát triển được Đảng viên nào. Nguyên nhân là do chi ủy thực hiện, chỉ đạo chưa quyết liệt. Mặt khác quần chúng thực hiện hồ sơ chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng tâm lý.

4.     Công tác kiểm tra giám sát:

          Năm học 2008-2009, chi bộ đã kiểm tra đồng chí Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác thu, chi tại đơn vị. Qua kiểm tra, chi bộ không phát hiện sai phạm, chứng từ thu, chi rõ ràng, công khai trước tập thể hội đồng sư phạm.

          Ngoài ra, chi bộ thường xuyên giám sát từng đồng chí đảng viên thực hiện Quy định 76 của Bộ chính trị. Hầu hết đảng viên đều thực hiện tốt về việc giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở nơi cư trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân.

          *Trong hai năm liền Chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên đều đều được xếp lạo Đảng viên Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

VI/ Một số thành tích chủ yếu đạt được trong nhiệm kì qua.

1.     Hai năm liền, chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên được xếp loại Đảng viên Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (đạt được theo nghị quyết)

2.     Năm học 2008-2009:

-         Trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất xắc, được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen

-         Liên Đội được công nhận Liên đội mạnh cấp huyện

-         Công đoàn được Công đoàn ngành tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-         Cá nhân có 5 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

-         Có 5 đồng chí được Phòng Giaó dục và các cấp giấy khen.

-         Có 3 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện

-         Có 4 đồng chí đạt GV sử dụng ĐDDH giỏi cấp huyện, trong đó có 1 đồng chí đạt cấp tỉnh

-         Học sinh có 17 giải đạt HS giỏi cấp huyện, đứng nhì toàn huyện.

-         Làm mới nhà để xe cho giáo viên tại cụm Gò Mẹo (trong nghị quyết không đặt ra, mà chỉ đặt nhà vệ sinh cho giáo viên)

3.     Năm học 2009-2010: (chỉ tính những phòng trào đã tổng kết)

-         Liên đội đạt liên đội mạnh cấp cấp huyện

-         Có 5 đồng chí đạt GV sử dụng ĐDDH giỏi cấp huyện, trong đó có 2 đạt cấp tỉnh

-         Có 4 đồng chí đạt GVDG huyện, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba.

-         Có 8 giáo viên đang học trên chuẩn đào tạo

-         Có 17 học sinh đạt Vở sạch chữ đẹp cấp huyện và 2 giải thể thao

-         Tỷ lệ HS khá giỏi cao (đạt so với nghị quyết)

-         Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt (30%)

-         Giữ vững được các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia ở mức độ 1.

VI/ Những hạn chế, yếu kém chưa làm được so với nghị quyết chi bộ nhiệm kì qua:

-         Công tác phát triển đảng viên: Không phát triển được Đảng viên nào trong nhiệm kì.

-         Chưa xây dựng được phòng học tại cụm Đông Bình.

-         Chưa xây nhà vệ sinh cho giáo viên tại cụm Gò Mẹo.

-         Cây xanh tại cụm Gò Mẹo chưa phủ đủ bóng mát cho sân trường.

-         Đường đi nội bộ cụm Gò Mẹo chưa được nâng cấp, làm thêm

-         Giáo viên đạt trên chuẩn chỉ có 12 gv, đạt 38,7% (so với nghị quyết là 50%) *Nguyên nhân:

- Khách quan: Ngoài tầm của nhà trường của chi bộ như xây dựng cơ sở vật chất, giáo viên đào tạo trên chuẩn.

- Chủ quan: Sư lãnh đạo của Chi bộ, của Ban giám hiệu chưa thực hiện một cách quyết liệt, như công tác trồng cây, phủ bóng mát tại cụm trường Gò Mẹo, công tác phát triển đảng viên. Đây chính là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu cơ quan.

VII/ Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2010 vừa qua tuy có những tồn tại đã nêu trên cần khắc phục trong nhiệm kì tới nhưng Chi bộ Trường Tiểu học Số 1 Bình Chánh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ; tập thể đảng viên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Giáo dục - Đào tạo, tích cực tham gia các phong trào. Trường giữ vững danh hiệu Tiên tiến xuất sắc; hai năm liền chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, hàng năm tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, hiệu quả đào tạo đạt từ 94% trở lên, học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%. Chi bộ luôn quan tâm quán triệt, triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề hàng năm. Trình độ đạo tạo của đội ngũ ngày một nâng lên, chất lượng học sinh ngày một ổn định, cơ sở vật chất cơ bản từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, trong nhiệm kì qua còn những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra cần khắc phục trong nhiệm kì tới.

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NHIỆM KÌ 2010-2013:

I/ Những mục tiêu chính:

1.     Giữ vững sự ổn định trường lớp, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học – đúng độ tuổi.

2.     Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, nâng cao giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng mũi nhọn, phấn đấu ngày càng nhiều học sinh giỏi các cấp, tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở.

3.     Từng bước tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, áp dụng giảng dạy giáo án điện tử một số tiết.

4.     Tiếp tục duy trì và tăng thêm số học sinh học 2 buổi/ngày, có giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

5.     Huy động nguồn lực để không ngừng đầu tư CSVC phục vụ cho hoạt động dạy và học.

6.     Không ngừng cải tiến công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ vững mạnh cả về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

7.     Tăng cường công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội để có sự quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục ở nhà trường.

8.     Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Giữ vững danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh", 100% đảng viên Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chú trọng công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên.

II/ Các chỉ tiêu chính:

1.     Về xây dựng cơ sở vật chất: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, đó là:

- Xây dựng 2 phòng học: 1 tại cụm Đông Bình, 1 tại cụm Gò Mẹo.

- Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên (cụm Gò Mẹo)

- Tại cụm Đông Bình: Xây dựng nhà để xe, sửa chữa nhà vệ sinh đưa vào sử dụng.

- Củng cố, nâng cấp, mở rộng đường đi nội bộ (cụm Gò Mẹo)

- Sắm mới một số bàn ghế học sinh đúng tiêu chuẩn (Ghế ngồi học sinh rời bàn và có thành tựa) cho một số phòng học.

- Củng cố, nâng cấp, làm mới tường rào cổng ngõ.

- Trồng mới, cải hoán cây xanh trong sân trường đủ bóng mát.

- Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy (mua máy chiếu và máy tính xách tay)

2. Chỉ tiêu về học sinh:

- Hạnh kiểm đạt loại Thực hiện đầy đủ 100% mỗi năm

- Học sinh giỏi cấp huyện phấn đấu có số học sinh đạt đứng trong nhóm 5 trường đứng đầu của huyện.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục loại Giỏi đạt từ 25%, Khá từ 40%, Yếu không quá 2% tiến tới còn 1%.

- Hiệu quả đào tạo sau 5 năm giữ vững từ 96%

- Huy động học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%

- Học sinh phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt từ 94% hàng năm.

- Không có học sinh bỏ học trong độ tuổi.

3. Chỉ tiêu về giáo viên:

- Trình độ đào tào trên chuẩn 60% trở lên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ 2-4 giáo viên hàng năm, phấn đấu có GVDG tỉnh

- Giáo viên sử dụng ĐDDH giỏi cấp huyện từ 3-5 giáo viên mỗi năm, phấn đấu có đạt cấp tỉnh.

- 50% - 70% giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, bước đầu tiếp cận và thực hiện giảng dạy một số tiết bằng giáo án điện tử.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt từ 2-3 đồng chí mỗi năm

- Đảng viên xếp loại hàng năm 100% xếp loại Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phát triển đảng viên từ 1-2 đồng chí mỗi năm, giám sát đảng viên 1 đồng chí/năm.

4. Tâp thể:

Hàng năm đạt các danh hiệu sau:

- Chi bộ duy trì Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc trở lên, được Ủy ban nhân dân huyện khen trở lên

- Cơ quan đạt Cơ quan văn hóa

- Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh.

- Liên đội đạt Liên đội xuất sắc cấp huyện trở lên

III/ Những nhiệm vụ và giải pháp chính:

1.     Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị:

- Tập trung huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp trong từng năm học đạt 100%, cùng với các trường trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác phổ cập theo chỉ đạo hàng năm của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã. Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ về công tác phổ cập và đề nghị cấp trên về kiểm tra và công nhận hàng năm. Làm tốt công tác tuyển sinh hàng năm. Duy trì và mở rộng dần số học sinh học 2 buổi/ngày. Huy động các lực lượng xã hội hổ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện đến trường, không có trẻ bỏ học.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bằng cách tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương và huy động trong nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc dạy học, tránh cách dạy rập khuôn máy móc

- Tiếp tục thực hiện Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 32, tạo cho học sinh tự tin trong học tập, không gây áp lực cho các em mỗi khi đến lớp.

- Tiếp tục động viên giáo viên tham gia học các lớp trên chuẩn, nhằm nâng cao trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

- Phát huy tiềm năng đội ngũ, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chu trọng công ác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hàng năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tăng cường việc thiết lập nền nếp, trật tự, kỉ cương trong nhà trường.

- Mạnh dạng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đưa giáo án điện tử vào giảng dạy một số tiết, từ đó rút kinh nghiệm học tập và nhân lên.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

Tiếp tuc thực hiện chỉ thị 06 của Bộ chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chuyên đề "Xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh". Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hai không" do Bộ giáo dục và đạo tạo phát động gắn với việc thực hiện chỉ thị 40 của Ban bí thư và Quyết định 05 của Thủ tường về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục.

Tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mac Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự nhất quán trong đảng viên và quần chúng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất toàn tâm toàn ý cho công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thường xuyên theo dõi đánh giá diễn biến tình hình tư tưởng, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết chi bộ đề ra.

3. Lãnh đạo đoàn thể.

- Đối với công đoàn:

Lãnh đạo công đoàn hoạt động có hiệu quả các chương trình hành động của Công đoàn. Tổ chức công đoàn tập hợp và vận động quần chúng hưởng ứng các cuộc vận động, quan tâm đời sống đoàn viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ giáo viên, xây dựng trong nội bộ khối đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh các phong trào hoạt động trong nhà trường, cùng tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để được kết nạp vào đảng.

- Đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

Đội thiếu niên TP HCM hoạt động theo Điều lệ, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, tăng cường các hoạt động ngoài giơ lên lớp, hoạt động xã hội tạo ra những phong trào thi đua sôi nôỉ, giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục lịch sử địa phương, có ý thức rèn luyện đạo đức, có động cơ thái độ đúng đắn trong học tập. Tổ chức chơi các trò chơi dân gian, tập hát các bài hát dân ca của địa phương khơi dậy lòng tự hào đối với quê hương, xứ sở. Xây dựng nền nếp trật tự kỉ cương học đường, ngăn ngừa phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, có ý thực tham gia giao thông, chấp hành nghiêm luật giao thông. Tổ chức cho các em đội viên nhi đồng tích cực tham gia các hoạt động như thăm viếng, chăm sóc nghĩa trang; cũng như các hoạt động xã hội mang tính giáo dục  khác.

4.     Công tác xây dựng Đảng:

a.      Về chính trị tư tưởng:

Tập trung làm tốt công tác chính trị tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chuyên đề năm 2010: "Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh".

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo toàn diện trong các hoạt động giáo dục ở nhà trường.

b.     Về tổ chức cán bộ:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ, đề cao tinh thần phê và tự phê. Đảng viên luuon nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt công tác thực sự là hạt nhân nòng cốt. Phát huy vai trò cấp ủy trong việc điều hành và lãnh đạo chi bộ. Thực hiện quy trình sinh hoạt định kì hàng tháng, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với yêu cầu của địa phương, của đơn vị.

Tao điều kiện để cán bộ, Đảng viên tham gia học tập các lớp chính trị, đào tạo chuyên môn nâng cao trình độ đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ hiện nay.

c.     Về công tác phát triển đảng viên mới:

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phân công cụ thể về trách nhiệm, mỗi năm phát triển ít nhất là 1 – 2 đồng chí.

Giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% dảng viên được đánh giá Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

d.     Công tác kiểm tra giám sát:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cho nhiệm kì, kiểm tra đảng viên 1/năm

Thường xuyên giam sát, theo dõi đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, những điều Đảng viên không được làm, theo dõi việc Đảng viên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú, thực hiện nghĩa vụ công dân.

e.      Việc thực hiện đóng đảng phí:

Thực hiện tốt việc thu, chi đảng phí. Đóng đảng phí đúng thời gian quy định

                                                                                                     TM. CHI BỘ

                                                                                                        BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Tiến Sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẢNG UỶ XÃ BÌNH CHÁNH                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1                                                                                             

                                                         

                            BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BCH CHI UỶ

    Nhiệm kỳ 2008 - 2010

                                                                          **************

          Đảng viên trong chi bộ hiện có 9, chi ủy nhiệm kì qua có 2, 1 bí thư là Nguyễn Tiến Sĩ, 1 phó bí thư là Nguyễn Hùng.

          Chi ủy nhiệm kì 2008-2010 tự kiểm điểm với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1-Tư tưởng chính trị:

      - Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi uỷ đã chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, quần chúng thực hiện tốt những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tuyệt đối trung thành với lí tưởng cách mạng của Đảng. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu cho mục đích lí tưởng của Đảng, đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không quan liêu tham nhũng, không có những biểu hiện tiêu cực, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

- Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến từng đảng viên  và quần chúng.

- Phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn và trung thực.

- Chấp hành tốt điều lệ Đảng và những điểu đảng viên không được làm.

2- Công tác tổ chức cán bộ:

     -  Từng bước củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

     - Tất cả các đồng chí đảng viên chấp hành tốt sự phân công của các tổ chức.

     - Đang hoàn thành 01 bộ hồ sơ chuẩn bị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng

     - Tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, có chất lượng, đóng đảng phí đầy đủ, đúng qui định.

     - Hàng năm chi bộ đều đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

3- Công tác kiểm tra:

      - Xây dựng được kế hoạch kiểm tra.

      - Kiểm tra được 1 Đảng viên

      - Giám sát việc Đảng viên tuân thủ theo điều Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên  không được làm.

      - Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết và công việc được giao làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

4- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học:

Chi uỷ đã quán triệt sâu sắc: Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tập trung cơ bản. Thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả các hoạt động. thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ và đạt được những danh hiệu đáng ghi nhận:

Công tác giảng dạy và học tập ngày càng đựơc ổn định, giữ vững được nền nếp, kỉ cương trong đơn vị, tiếp tục giữ vững được các tiêu chí của trường Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Lãnh đạo tốt công tác đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng được giữ vững, các phong trào khác của nhà trường mang lại kết quả cao, tạo được uy tín cho đơn vị.

Nhà trường đã xây dựng, sửa chữa được một số hạng mục như nhà để xe cho học sinh, giáo viên, song cửa sổ phòng học.

Các tổ chức Công đoàn, Đội hoạt động ổn định, giữ vững được phong trào.

*Các danh hiệu đạt được

          Danh hiệu tập thể:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh trong hai năm liền

- Giữ vững trường tiên tiến xuất sắc

- Công đoàn vững mạnh.

- Liên đội TNTP xuất sắc cấp huyện hai năm liền, năm sau cao hơn năm trước.

Danh hiệu cá nhân:

Chi uỷ có 2 đồng chí, năm 2009 có 1 đồng chí được Huyện ủy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tất cả các đồng chí đảng viên đều được phân loại đánh giá cuối năm Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Để đạt được thành tích trên do những nguyên nhân sau:

Đạt được những thành tích trên là do sự lãnh đạo chặt chẽ của chi ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ cũng như trong Ban giám hiệu nhà trường. Biết phát huy dân chủ hóa trong trường học, công khai hóa trong mọi hoạt động trong chi bộ trong nhà trường nên được đảng viên, giáo viên trong đơn vị đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng thời mỗi cá nhân đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu thực hiện tốt mọi công tác. Thực hiện khẩu hiệu "Đảng viên đi trước, làn nước theo sau". Đặc biệt là tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục nên chất lượng học sinh được giữ vững và từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, Ủy bân nhân dân cũng như sự tận tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1- Hạn chế:

- Chưa phát triển được Đảng viên trong nhiệm kì qua

- Đôi lúc, đôi nơi còn có một số ít đảng viên còn chưa phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình. Nhận thức chưa sâu sắc về các cuộc vận động từ đó xây dựng chương trình hành động chưa cụ thể sát với nhiệm vụ của bản thân.

- Một số chi tiêu về xây dựng thực hiện chưa được như xây dựng phòng học Đông Bình.

- Chưa xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên tại Gò Mẹo.

- Đường đi nội bộ chưa được nâng cấp làm thêm

- Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chưa cao.

- Hệ thống cây xanh bóng mát chưa thật sự đủ bóng mát cho các em vui chơi

2- Nguyên nhân:

          Vê mặt khách quan: Ngoài tầm với của nhà trường như xây dựng cơ sở vật chất, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn.

          Về mặt chủ quan: Lãnh đạo chi ủy, lãnh đạo nhà trường chưa quan tâm đúng mức, chưa chỉ đạo và chưa thực hiện một cách quyết liệt như trồng cây phủ bóng mát trong sân trường. Mặt khác năng lực còn hạn chế nên không phán đoán được hết tình hình dẫn đến một số chỉ tiêu chưa có tính khả thi cao.

          Trên đây là bảng kiểm điểm của chi ủy nhiệm kì qua, mong được đại hội góp ý, bổ sung để rút kinh nghiệm cho chi ủy nhiệm kì qua cũng như chi ủy trong nhiệm kì tới thực hiện nhiệm vụ dược tốt hơn.

                                                                                         Bình Chánh, ngày 24 tháng 4 năm 2010

                                                                                                              TM. CHI ỦY

                                                                                                                 BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                          Nguyễn Tiến Sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH

 

                CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

                NHIỆM KÌ 2010-2013, ngày 24/4/2010

 

I.      Chào cờ:

 

II.   Tuyên bố lý do:

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện hướng dẫn công tác đại hội hết nhiệm kì chi bộ của Đảng ủy xã.

Trong nhiệm kì 2008-2010 vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và đã đạt được những thành tích đáng kể. Chi bộ ngày một vững mạnh. Ổn định trường lớp, đội ngũ đảng viên, giáo viên ngày một nâng cao về chất lượng, từng bước chất lượng giáo dục được nâng lên, các phong trào hoạt động đi vào chiêu sâu và có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chắc chắn trong nhiệm kì qua sẽ không sao tránh khỏi những thiếu sót, những tồn tại. Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ cũng  như tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kì qua, đồng thời qua đại hội này chi bộ sẽ thảo luận tìm ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành chi bộ mơi cho nhiệm kì tới – nhiệm kì 2010 – 2013. Đó là lý do buổi đại hội hôm nay.

 

III.Giới thiệu đại biểu:

-         Về dự với đại hội hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

1.     Đồng chí: ................................................................

2.     Đồng chí: ................................................................

3.     Đồng chí: ...............................................................

Về phía chi bộ, chúng tôi xin giới thiệu:

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sĩ – bí thư chi bộ

2. Đồng chí:  Nguyễn Hùng – Phó bí thư; cùng tất cả các đồng chí Đảng viên được triệu tập cũng có mặt đầy đủ trong đại hội hôm nay.

 

  IV. Giới thiệu Đoàn điều hành đại hội:

          Kính thưa quy vị đại biểu, kính thưa đại hội

Để đi vào nội dung chính trong buổi đại hội, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin được giới thiệu Đoàn điều hành đại hội hôm nay, đó là:

1.     Đoàn chủ tich:          Nguyễn Tiến Sĩ

          Nguyễn Hùng

2.     Thư kí đại hôi:          Đinh Văn Hảo

    (Xin mời Đoàn điều hành lên làm việc)

 

 

 

V. Đoàn chủ tịch và thư kí bắt đầu làm việc:

Thông qua chương trình đại hội: (đ/Sĩ)

Đại hội chi bộ chỉ tiến hành trong 1 buổi: chúng ta sẽ thực hiện những nội dung sau:

1.      bản Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kì qua, cũng như dự thảo phướng hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kì tới. (đ/c Hùng)

2.      bản kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kì qua (đ/c Sĩ)

3.     Chi bộ thảo luận phát biểu ý kiến, đóng góp cho bảng tổng kết, phương hướng cũng như kiểm điểm của chi ủy

4.     Biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội

5.     Phát biểu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đảng ủy.

6.     Chi ủy tuyên bố hết nhiệm kì

7.     Tiến hành bầu chi ủy mới:

* Cơ cấu chi ủy mới: Chi ủy mới gồm 3 người, đưa vào danh sách 4, bầu lấy 3 vào chi ủy viên. Sau khi bầu Chi ủy viên được 3 đồng chí, ta bầu tiếp Bí thư và phó bí thư trong 3 chi ủy viên. Như vậy ta bầu 2 lần.

* Kết quả bầu là những đồng chí được ít nhất quá bán số bầu, lấy từ cao xuống đủ số lượng. Nếu không đảm bảo thì bâu ftieeps lần 2.

* Giới thiệu nhân sự: Theo cuộc họp chuẩn bị nhân sự của chi bộ cũng như sự lãnh đạo của đảng ủy, thống nhất những đồng chí sau, trong danh sách bầu vào chi ủy viên nhiệm kì này:

          1. Nguyễn Tiến Sĩ

          2. Nguyễn Hùng

          3. Trịnh Thị hợp

          4. Đinh Văn Hảo

* Giới thiệu ban bầu phiếu:  Võ Văn Đồng

          - Tiến hành phát phiếu và bầu

          - Tổng hợp biên bản bầu phiếu

          - Thông báo kết quả bầu phiếu

8.     Chi ủy mới ra mắt và hứa hẹn

9.     Thông qua nghị quyết đại hội.

10. Kết thúc bế mạc đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH                          

 


                               Bình Chánh, ngày 24  tháng 4  năm 2008

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu chi ủy viên

 

1. Đại hội chi bộ trường TH số 1 Bình Chánh, ngày    /    /      đã bầu cử cấp uỷ nhiệm kì  2010-2013 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

          2. Đại hội biểu quyết số lượng cấp uỷ viên nhiệm kì  2010 - 2013 là  3 đồng chí.

          3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm  4  đồng chí có tên dưới đây:(xếp theo thứ tự A, B, C)

              1/ Đinh Văn Hảo,      năm sinh:  1966 chức vụ đương nhiệm: Đảng viên

              2/ Nguyễn Hùng,       năm sinh:  1969 chức vụ đương nhiệm: Phí bi thư

              3/ Trịnh Thị Hợp,      năm sinh:  1972 chức vụ đương nhiệm: Đảng viên

              4/ Nguyễn Tiến Sĩ,     năm sinh:  1962 chức vụ đương nhiệm: Bí thư

          4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu …. đồng chí, trong đó, trưởng ban là:.............  và các thành viên khác là:...........................................................................................

          5. Tổng số đảng viên được triệu tập:  9 đồng chí

          Số đảng viên có mặt lúc bầu cử: ….đồng chí. Số vắng mặt lúc bầu cử: ….đ/chí.

          6. Phiếu bầu: Số phiếu phát ra ………., thu về ………

          Số phiếu hợp lệ …………., không hợp lệ …………. (lý do):…………………

          7. Kết quả kiểm tra phiếu cụ thể như sau: (xếp thứ tự như phiếu bầu)

                   1/ Đinh Văn Hảo, với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. ....% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

2/ Nguyễn Hùng, với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. .......% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

                   3/ Trịnh Thị Hợp, với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ …........% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

                   4/ Nguyễn Tiến Sĩ, với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….........% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

8. Những đồng chí sau đây trúng vào cấp uỷ mới (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

   1/ ……………………………….,với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. %

             2/ ……………………………….,với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. %

   3/ ……………………………….,với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. %

9. Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua đại hội lúc …. giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2010

  CHỦ TỊCH ĐOÀN                                             T/M BAN KIỂM PHIẾU

    (Họ tên, chứ kí)                                           (Họ tên, chữ kí của trưởng ban)

   

 

 

     ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH                          

 


                                       Bình Chánh, ngày 24  tháng 4  năm 2008

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Bí thư, Phó bí thư

 

1. Đại hội chi bộ trường TH số 1 Bình Chánh, ngày    /    /      đã bầu cử Bí thư, Phó bí thư nhiệm kì 2010-2013 theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

          2. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm  3  đồng chí có tên trong cấp ủy mới dưới đây:(xếp theo thứ tự A, B, C)

              1/ ……………………………………..

              2/……………………………………..

              3/…………………………………….

          4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu …. đồng chí, trong đó, trưởng ban là:.............  và các thành viên khác là:...........................................................................................

          5. Tổng số đảng viên được triệu tập:  9 đồng chí

          Số đảng viên có mặt lúc bầu cử: ….đồng chí. Số vắng mặt lúc bầu cử: ….đ/chí.

          6. Phiếu bầu: Số phiếu phát ra ………., thu về ………

          Số phiếu hợp lệ …………., không hợp lệ …………. (lý do):…………………

          7. Kết quả kiểm tra phiếu cụ thể như sau: (xếp thứ tự như phiếu bầu)

                   1/ Đ/c: ………………………., với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. ....% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

                   2/ Đ/c: ………………………., với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. ....% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

                   3/ Đ/c: ………………………., với số phiếu đạt được …../….., tỷ lệ ….. ....% so với tổng số đảng viên được triệu tập.

 

8. Những đồng chí sau đây trúng vào Bí thư, Phó bí thư (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

           1/ ……………………………….Bí thư, với số phiếu đạt được …./…., tỷ lệ … %

           2/ ……………………………Phó Bí thư, với số phiếu đạt được …/…, tỷ lệ…. %

9. Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua đại hội lúc …. giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2010

                   CHỦ TỊCH ĐOÀN                                             T/M BAN KIỂM PHIẾU

                      (Họ tên, chứ kí)                                           (Họ tên, chữ kí của trưởng ban)

   

 

 

 

 

 

 

 

    ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH

BIÊN BẢN (mẫu)

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH

NHIỆM KÌ ……. - ……….

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Số 1 Bình Chánh nhiệm kì 2010-2013 đã họp lúc ..... giờ, ngày ….tháng …… năm …….

Đại hội có mặt …..đảng viên trên tổng số ….. đảng viên được triệu tập.

Đại biểu mời có ….. đồng chí (Họ và tên, chức danh cụ thể)

I. Đại hội bầu các cơ quan làm việc.

Đoàn chủ tịch đại hội gồm có các đồng chí sau: (Họ tên từng người)

…………………………………………………….

Thư kí đoàn là đồng chí :………………………….

II. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình đảng viên tham dự, trong đó có 2 là chi uỷ viên đương nhiệm, cùng 7 đồng chí đảng viên. Tất cả đều đảm bảo tư cách dự đại hội, không có đồng chí nào vắng mặt.

Đại hội đã nghe baó cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kì 2008-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2010-2013, do đồng chí ………………….. .........trình bày trước đại hội, bao gồm những nội dung chính như sau (chỉ ghi tóm tắt)

Về tổng kết nhiệm kì vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến).................

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kì tới, có những ý kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến) :.........

 

Đại hội cũng đã nghe đồng chí:.....................................báo cáo kiểm điểm về công tác lãnh đạo của chi ủy trong nhiệm kì qua.

          Về tổng kết và kiểm điểm nhiệm kì qua, có các ý kiến bổ sung như sau : (Tóm tắt từng loại ý kiến) ……………………………………………………………………

III. Đại hội đã bầu cấp uỷ nhiệm kì 2010-2013, gồm có:

1.     Đồng chí …………………………….. làm bí thư

2.     Đồng chí …………………………….. làm phó bí thư

3.     Đồng chí …………………………….. làm chi uỷ viên

VI.Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội (phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì mới)

-         Số đảng viên tán thành :………………

-         Số đảng viên không tán thành : ………….

Đại hội bế mạc hồi   ….   giờ, ngày     tháng    năm

     

           CHỦ TICH ĐOÀN                                                          THƯ KÍ

   (Họ tên, chừ kí)                                                          (Họ tên, chữ kí)

 

 

 

 

  ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH

                                                                                                                Bình Chánh, ngày    tháng    năm

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 BÌNH CHÁNH

NHIỆM KÌ 2010-2013 (mẫu)

 

Đaị hội chi bộ trường Tiểu học Số 1 Bình Chánh, nhiệm kì 2010-2013 đã họp hồi 13 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2010

Đại hội có mặt ...... / 9 tổng số đảng viên được triệu tập

Đại hội nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kì qua và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kì tới do chi uỷ nhiệm kì 2008 – 2010 trình bày.

Đại hội thống nhất:

A. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kì vừa qua của chi bộ với các nội dung chính như sau:

- Tất cả cán bộ đảng viên đều nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của Ngành

- Chất lượng đội ngũ ngày một đi lên, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngày càng nhiều.

- Về trường lớp ổn định, hoạt động ngày đi vào nền nếp, giữ vững kĩ cương, trật tự trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao trong chi bộ, trong đơn vị; hăng hái thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chất lượng giáo dục ngày một ổn định, tỷ lệ học sinh khá giỏi được nâng lên, tham gia đầy đủ các phong trào của Ngành tổ chức và đạt hiệu quả cao.

- Phổ cập giáo dục được hoàn thành tốt hàng năm.

- Về xây dựng cơ sở vật chất tuy chưa đạt được mục tiêu nhưng cũng từng bước ổn định, đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường.

* Những tồn tại chủ yếu trong nhiệm kì qua là công tác phát triển đảng viên, công tác xây dựng cơ sở vật chất,

          Đại hội bổ sung những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại:..............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
 nguyên nhân:  …………………………………………………........................................
.............................................................................................................................................

B. Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kì tới gồm các nội dung như sau:

1.     Về xây dựng cơ sở vật chất: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, đó là:

- Xây dựng 2 phòng học: 1 tại cụm Đông Bình, 1 tại cụm Gò Mẹo.

- Xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên (cụm Gò Mẹo)

- Tại cụm Đông Bình: Xây dựng nhà để xe, sửa chữa nhà vệ sinh đưa vào sử dụng.

- Củng cố, nâng cấp, mở rộng đường đi nội bộ (cụm Gò Mẹo)

- Sắm mới một số bàn ghế học sinh đúng tiêu chuẩn (Ghế ngồi học sinh rời bàn và có thành tựa) cho một số phòng học.

- Củng cố, nâng cấp, làm mới tường rào cổng ngõ.

- Trồng mới, cải hoán cây xanh trong sân trường đủ bóng mát.

- Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy (mua máy chiếu và máy tính xách tay)

2. Chỉ tiêu về học sinh:

- Hạnh kiểm đạt loại Thực hiện đầy đủ 100% mỗi năm

- Học sinh giỏi cấp huyện phấn đấu có số học sinh đạt đứng trong nhóm 5 trường đứng đầu của huyện.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục loại Giỏi đạt từ 25%, Khá từ 40%, Yếu không quá 2% tiến tới còn 1%.

- Hiệu quả đào tạo sau 5 năm giữ vững từ 96%

- Huy động học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%

- Học sinh phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt từ 94% hàng năm.

- Không có học sinh bỏ học trong độ tuổi.

3. Chỉ tiêu về giáo viên:

- Trình độ đào tào trên chuẩn 60% trở lên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ 2-4 giáo viên hàng năm, phấn đấu có GVDG tỉnh

- Giáo viên sử dụng ĐDDH giỏi cấp huyện từ 3-5 giáo viên mỗi năm, phấn đấu có đạt cấp tỉnh.

- 50% - 70% giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, bước đầu tiếp cận và thực hiện giảng dạy một số tiết bằng giáo án điện tử.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt từ 2-3 đồng chí mỗi năm

- Đảng viên xếp loại hàng năm 100% xếp loại Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phát triển đảng viên từ 1-2 đồng chí mỗi năm, giám sát đảng viên 1 đồng chí/năm.

4. Tâp thể:

Hàng năm đạt các danh hiệu sau:

- Chi bộ duy trì Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc trở lên, được Ủy ban nhân dân huyện khen trở lên

- Cơ quan đạt Cơ quan văn hóa

- Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh.

- Liên đội đạt Liên đội xuất sắc cấp huyện trở lên

 

C. Đại hội đã bầu chi uỷ mới gồm 3 đồng chí và giữ chức vụ như sau:

1. Đ/c: ................................................................giữ chức vụ Bí thư

2. Đ/c: ................................................................Giữ chức vụ Phó bí thư

3. Đ/c: ................................................................Chi ủy viên

Các đồng chí chi ủy lãnh đạo chi bộ điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kì theo mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết. Đồng thời lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt kế hoạch từng năm học mà ngành, cấp trên đề ra.

          Đại hội kết thúc hồi …. giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2010

                                                                                     

                                  ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                           THƯ KÍ ĐẠI HỘI                                                                                                                                                                  

 

 

 

 


 ĐẢNG ỦY BÌNH CHÁNH                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1  

 


                                                                                                    Bình Chánh, ngày 24 tháng 4 năm 2010

 

PHIẾU BẦU CHI ỦY VIÊN

NHIỆM KÌ 2010-2013

 

TT

Họ và tên

Chức vụ đương nhiệm

Bầu vào chi ủy viên

Không bầu

1

Đinh Văn Hảo

Đảng viên

 

 

2

Nguyễn Hùng

Phó bí thư

 

 

3

Trịnh Thị hợp

Đảng viên

 

 

4

Nguyễn Tiến Sĩ

Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

Comments