ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH CHÁNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1

                                                         

                             Bình Chánh, ngày 18  tháng 10 năm 2010

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI BỘ

 4 năm thực hiện cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

2007-2010

         

Kính gửi:     - Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Bình Sơn.

                             - Ban Chỉ đạo xã Bình Chánh.

          Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ chính trị phát động, qua các Văn bản chỉ đạo, các Hướng dẫn của Ban chỉ đạo huyện ủy Bình Sơn, Đảng ủy xã Bình Chánh;

          Chi bộ Trường Tiểu học số 1 xã Bình Chánh đã tổ chức triển khai, thực hiện với những thành tích đạt được như sau:

I. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động.

          1. Về thuận lợi.

          Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, của Ngành cấp trên ngay từ khi có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Là một đơn vị giáo dục, từ lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể đảng viên trong chi bộ, giáo viên trong hội đng sư phạm có điều kiện tiếp cận với văn bản, cũng như tìm hiểu nội dung các chuyên đề khi được các cấp tổ chức học tập.

          Tập thể đảng viên, giáo viên trong đơn vị có tinh thần đoàn kết, chịu khó học hỏi, có tinh thần cầu tiến, luôn có ý thức trong công việc cũng như thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Chi bộ, cũng như đơn vị nhà trường là tập thể mạnh, nhiều năm lin đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh cũng như trường luôn giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm liền và năm nào cũng được Ủy ban nhân dân huyện khen tr lên.

          2. Về khó khăn.

          Một số ít giáo viên đôi khi chưa chịu khó nghiên cứu, học tập các chuyên đề dẫn đến đôi lúc chưa nhận thức một cách đầy đủ được tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

II. Công tác tổ chức, triển khai, quá trình thực hiện và kết quả cuộc vận động.

          1. Công tác tổ chức.

          Ngay sau khi học tập chuyên đề đầu tiên năm 2007: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” và hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí Minh; theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo gồm có 3 thành viên, gồm  Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch công đoàn trường, do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng ban, hàng năm được kiện toàn bổ sung.

          Ban vận động có trách nhiệm động viên, đôn đốc đảng viên, giáo viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề khi được cấp tổ chức; tổ chức xây dựng các chuẩn mực đạo đức của Đảng viên, của Giáo viên; tổ chức cho đảng viên, giáo viên viết thu hoạch viết đăng kí những nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau mỗi lần học tập chuyên đề; tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú của đảng viên, giáo viên – theo chỉ đạo của Đảng ủy, …

          Ngoài ra sau mỗi năm học tập các chuyên đề, Ban vận động có xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh». Sau đó phát động thành phong trào thi đua sôi nổi gắn với các phong trào và các cuộc vận động trong giáo dục như: Cuộc vận động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’; Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’. Ban vận động còn tổ chức sơ kết trong chi bộ, trong đơn vị với những nội dung đã được học; đặc biệt là đánh giá, rút kinh nghiệm những nội dung đã đăng kí làm theo của từng thành viên trong chi bộ, trong nhà trường nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo cho năm sau; và cũng qua những nội dung này nhà trường cũng như chi bộ làm cơ sở để đánh giáo viên vào cuối năm trong đơn vị, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đánh giá đảng viên cuối năm theo quy định.

          2. Quá trình thực hiện và kết quả cuộc vận động.

          Cuộc vận động Học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; đặc biệt là cán bộ đảng viên, công chức; nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

          Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được tổ chức học tập theo từng năm, theo đó Ban chỉ đạo cuộc vận đông học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị, cũng như lãnh đạo nhà trường động viên đảng viên, anh chị em giáo viên trong đơn vị tham gia học tập đầy đủ. Trong tất cả các chuyên đề, số lượng đảng viên, số lượng giáo viên đều tham gia học tập đạt tỷ lệ 100%.

          Sau khi học tập chuyên đề, Ban vận động xây dựng nội dung, chuẩn mực để thực hiện chuyên đề; mỗi đảng viên, giáo viên đều được đăng kí nội dung học tập và làm theo của mình. Đặc biệt trong năm đầu tiên – 2007, ngoài việc mỗi đảng viên, mỗi công chức viết thu hoạch để thấy rõ sự nhận thức, nắm bắt các vấn đề qua nội dung chuyên đề, theo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, mỗi đảng viên, mỗi công chức còn được Ban chỉ đạo gửi Phiếu xin ý kiến về tại cơ sở nơi cư trú để đánh giá từng thành viên trong đơn vị. Đây là việc làm có tác dụng hết sức thiết thực, chỉnh đn lối sống, chỉnh đn đạo đức cho mi cán bộ công chức, đảng viên. Qua đó mỗi đảng viên, mỗi công chức trong đơn vị thấy rõ những sai trái, lệch lạc của mình để t điều chỉnh bản thân cho tốt hơn.

          Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là làm theo tấm gương của Bác là nội dung hết sức quan trọng. Đây cũng là một trong những biện pháp thực hành đối với mỗi cá nhân, với mỗi tập thể, mỗi cơ quan đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị.

          Sau khi học tập chuyên đề này, nhận thức về vấn đề tiết kiệm, vần đề lãng phí từng cá nhân trong chi bộ, từng thành viên trong hội đồng nhà trường được chuyển biến rõ nét, nâng cao được ý thức tiết kiệm trong công việc hàng ngày, tránh được tình trạng lãng phí. Trong đơn vị vấn đề mua sắm, chi tiêu cũng cẩn thận, nâng cao ý thức tiết kiệm hơn trước.

          Tuy vấn đề tham ô, quan liêu tại đơn vị trong nhiều năm liền không có hiện tượng trên nhưng qua đợt học tập chuyên đề này đã làm cho mọi người có ý thức tốt hơn, phòng ngừa, ngăn ngừa tình trang tham ô, quan liêu hách dịch tại đơn vị. Nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo phải sống trong sạch, liêm khiết, phải trung thực, phải gần dân, sát người sát việc.

          Nhìn chung qua học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, toàn thể đảng viên, giáo viên trong đơn vị đã nhận thức đầy đủ và chuyển biến tích cực. Trong nhiều năm liền, tại chi bộ, trong đơn vị chưa có hiện tương tham ô xảy ra.

          Tư tưởng, tấm gương về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”. Đây cũng là một chuyên đề hết sức thiết thực trong giai đoạn hiên nay, nhất là những cán bộ, những người đang là công chức đang là đảng viên làm việc liên quan lợi ích của nhân dân.

          Sau khi học tập chuyên đề này, mỗi đảng viên, công chức trong chi bộ, trong đơn vị càng nhận rõ hơn về tấm gương hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc của Bác, cả cuộc đời của Bác chỉ lo cho dân cho nước, ta càng thấm thía hơn và nguyện học tập theo Bác. Ý thức trách nhiệm trong công tác của mỗi đống chí cũng được nâng cao. Đối với giáo viên trong phạm vi giảng dạy thì làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, hết sức lo cho lớp, lo cho chất lượng học tập của lớp mình, tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng của lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Đối các đồng chí lãnh đạo đơn vị thì cố gắng tìm mọi biện pháp để đưa đơn vị mình mạnh hơn về mọi mặt, và thật sự trường tiểu học số 1 Bình Chánh đã trong nhiều năm liền luôn phấn đấu vươn lên trong nhóm dẫn đầu các trường tiểu học trong huyện cũng như chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

          Rõ ràng, sau khi học tập chuyên đề Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quóc, tất cả đảng viên trong chi bộ cũng như công chức trong cơ quan có chuyển biến đáng kể, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, nhiệm vụ công tác được hoàn thành, hiệu quả công việc mang lại cao hơn, chất lượng học sinh cũng như tình hình hoạt động của trường diễn biến theo chiều hướng tích cực.

          Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngang tầm với thời đại để đủ sức gánh vác trách nhiệm mà sứ mệnh lịch sử giao phó, đây là việc làm thường xuyên của Đảng và cũng hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

          Qua chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” là “đạo đức là văn minh” làm cho chúng ta nhận thức rõ hơn nữa về vai trò lãnh đạo của đảng, thấy được thành quả của đảng đem lại. Từ ngày có Đảng, đảng ta giành nhiều thắng lợi, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đi đến thống nhất đất nước và đặc biệt nhất là những thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và đổi mới hiện nay.

          Mỗi đảng viên trong chi bộ càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, vận động nhiều người xung quanh ta thực hiện tốt chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước là góp phần xây dựng đảng. Nhiều đồng chí giáo viên đã mạnh dạn góp ý cho chi bộ, cho nhà trường làm cho chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường ngày càng đi lên.

          Chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong sinh hoạt chi bộ luôn phát huy tính dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành công tác phê bình. Hàng năm đều có đánh giá xếp loại cá nhân cũng như chi bộ. Cá nhân đảng viên nhiều đồng chí trong nhiều năm liền đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

          Nhìn chung sau khi học tập chuyên đề xây dựng đảng, ý thức xây dựng đảng của đảng viên, của cán bộ công chức được nâng lên. Chi bộ cũng như đảng viên trong nhiều năm liến hoàn thành tốt nhiệm vụ, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm được giữ vững.

          3. Kết quả cụ thể trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong 4 năm qua. (2007-2010).

          - Số lượng cán bộ công chức trong đơn vị hiện naycó 31 đồng chí, trong đó có 8 đảng viên. Tất cả đảng viên, công chức tham gia học tập và viết thu hoạch cũng như đăng kí học tập và làm theo đều thực hiện đầy đủ theo từng đợt, từng chuyên đề trong từng năm.

          - Số lượng giáo viên, đảng viên được Ban vận động gửi Phiếu xin ý kiến về nơi cư trú của mỗi cán bộ, đảng viên, được cấp ủy và Mặt trận nơi cư trú góp ý những khuyết điểm, nay đã sửa chữa.

          - Tất cả cán bộ giáo viên trong đơn vị đã có chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nhận thức về Đảng cũng được nâng lên, tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

          - Trong việc làm hàng ngày của các đồng chí lãnh đạo cũng như các đồng chí đảng viên, giáo viên trong chi bộ, trong đơn vị đều có ý thức về trách nhiệm hơn, nhiệt tình hơn, hết lòng hết sức phục vụ con em, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc và nâng cao ý thức trách nhiệm về tiết kiệm, lãng phí, không quan liêu, hách dịch, …

          - Mỗi thành viên trong chi bộ, trong đơn vị đều có ý thức trách nhiệm hơn trước đối với công việc, ra sức giảng dạy, đem hết khả năng của mình để phục vụ con em.

          - Trong chi bộ, đơn vị luôn giữ vững được tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị được nâng lên.

          - Trong 4 năm qua, trường luôn giữ vững danh hiệu trường Tiên tiến tiến xuất sắc và được Ủy ban nhân dân huyện khen trở lên. Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh; nhiều năm liền trong đơn vị không có đơn thư khiếu nại khiếu tố xảy ra và đặc biệt được sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh, của nhân dân trong các chủ trương, hoạch định của chi bộ của nhà trường trong những năm qua.

          4. Những tồn tại, yếu kém.

          Qua bốn năm thực hiện cuộc vận động “Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các chuyên đề theo từng năm, bên cạnh những chuyển biến tích cực, những việc làm được còn có những tồn tại, yếu kém đó là: Một vài đồng chí hiệu quả công việc mang lại chưa cao, làm theo theo phong trào chưa trở thành ý thức thường trực trong suy nghĩ, trong hành đồng; chưa mạnh dạn đưa ra những thiếu sót của cá nhân, còn e ngại trong phê bình.

III. Đánh giá chung.

          Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị trong bốn năm qua là một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, mang ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn, làm cho mọi người có ý thức hơn trong công việc, trong hành động, trong quan hệ, trong lối sống, …Đây là một việc làm hợp lòng dân.

          Cuộc vận động này đã tác động đáng kể đến đội ngũ giáo viên, đảng viên trong đơn vị, thúc đẩy mọi hoạt động trong đơn vị, xây dựng đơn vị, xây dựng chi bộ ngày một vững mạnh đạt được nhiều thành tích, cốt lõi để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quóc, góp phần đưa đất nước tiến lên, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

          Trên đây là bản Báo cáo thành tích qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Trường tiểu học số 1 xã Bình Chánh, trực thuộc Đảng bộ xã Bình Chánh.

                                                                                                          TM. CHI ỦY

                                                                                                              BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                         Nguyễn Tiến Sĩ

Comments