Home

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu.
Tel     : 090.4141206   Email : tientuanh@gmail.com  

Công việc chính: 

  • Phụ trách một số hoạt động thuộc phòng Đào tạo
  • Giảng dạy các môn tin học trình độ cao đẳng cho sinh viên ngành sư phạm tin học và cao đẳng tin học.
  •  Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy

Trang con (1): Thông báo
Ċ
Tien Tu Anh,
01:52, 23 thg 12, 2014
ċ
KETQUATHI.rar
(6779k)
Tien Tu Anh,
02:32, 2 thg 2, 2015
ĉ
Tien Tu Anh,
05:16, 23 thg 12, 2015
Comments