MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON

Máy đo huyết áp HEM-7221 Máy đo huyết áp HEM-7211 Máy đo huyết áp HEM-7200 Máy đo huyết áp HEM-7203
 HEM-7221  HEM-7211   HEM-7200  HEM-7203
2.100.000đ   1.700.000đ    1.250.000đ   1.100.000đ  

Máy đo huyết áp HEM-7117

Máy đo huyết áp HEM-7111

Máy đo huyết áp HEM-4030

Máy đo huyết áp HEM-7113
 
 HEM-7117 HEM-7111  HEM-4030  HEM-7113 
 950.000đ      740.000đ      520.000đ     Giá: Liên hệ

Máy đo huyết áp HEM-6052

Máy đo huyết áp HEM-6200

Máy đo huyết áp HEM-6203

Máy đo huyết áp HEM-6111
 HEM-6052 HEM-6200  HEM-6203 HEM-6111
 1.600.000đ 1.000.000đ  900.000đ   700.000đ 

MÁY XÔNG MŨI HỌNG OMRON


Máy xông mũi họng NE-C30

Máy xông mũi họng NE-C29
 

Máy xông mũi họng NE-C801KD
 
 
Máy xông mũi họng NE-C801
NE-C30  NE-C29    NE-C801KD  NE-C801
 2.950.000đ  1.500.000đ   1.250.000đ  980.000đ   

Máy xông mũi họng NE-U22
 
 

   
NE-U22      
 6.300.000đ