home

Tiến sĩ là gì? Người có kiến thức như thế nào thì đặt tới trình độ Tiến sĩ (Ph.D)?

Để diễn tả ngắn gọn bằng lời có lẽ không phải là điều dễ dàng. Có câu “Một hình vẽ bằng ngàn lời nói”. Vậy thì chúng ta hãy xem việc minh họa kiến thức của một Tiến sĩ  bằng các hình vẽ dưới đây.
Dịch từ  http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/

-------------------------------

Hãy tưởng tượng hình tròn sau chứa tất cả toàn bộ tri thức nhân loại (tại thời điểm hiện tại):


Sau khi học xong cơ sở, bạn có một chút kiến thức (hình tròn màu xanh đậm):


Sau khi học xong phổ thông, bạn biết thêm ít nữa (đường tròn màu xanh lá cây):


Nắm trong tay bằng cử nhân, bạn có được kiến thức chuyên ngành (màu hồng):


Và khi học xong thạc sĩ, bạn có kiến thức chuyên sâu về ngành đó (màu hồng đậm):


Bằng việc tìm hiểu các bài báo (nghiên cứu) cập nhật theo chuyên ngành, bạn có thể hiểu biết kiến thức ở mực độ cao nhất (mới nhất) của nhân loại (của nhánh nhỏ dần đó-ND).


Khi bạn tới vùng biên của chuyên ngành đó, bạn cần phải tiếp tục tập trung (vào một nhánh chuyên ngành hẹp-ND)


Bạn cố gắng đẩy cái biên đó ra, điều đó có thể cần vài năm (có thể hơn-ND)

 

Vào một ngày (đẹp trời-ND), bạn có thể đẩy rộng cái biên đó (một chút thôi -ND):


Khi đó, bạn đã làm một công việc mà người đời gọi là Tiến sĩ (Ph.D) :-)


Tất nhiên, thế giới với bạn bây giờ đã khác:Nào, đừng quên bức tranh lớn hơn:

 

Hãy tiếp tục …đẩy!

-------------------------------

Người dịch: Nguyễn Văn Hậu

--------------------------------

Một bài rất hay "Tản mạn về mảnh bằng Ph.D":  http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/Vietnamese/phd.html