Open brief van de voorzitter


09/03/2012 | Open brief van de voorziter

Geachte leden,
Beste  vrienden,
Beste bezoeker,

Het is algemeen bekend dat er op de citizens band niet meer zoveel QSO's plaats vinden als vroeger in de gouden jaren. Bij de afschaffing van de zendvergunning in 2009, dossierrecht en het betalen van het jaarlijks controle recht waren er nog +- 20.000 CB'ers in België ongeveer 3/4de bij de Vlamingen en 1/4de bij de Walen, dit was dan ook de laatste telling welke mogelijk was door B.I.P.T. vermits ze nadien geen vergunningen meer moesten uitreiken.

Het gevolg van deze terugval van de CB'ers naar nog een klein aantal actieve, brengt met zich mee dat er buiten de vzw Tiense CB 27MHz ook geen CB-verenigingen meer zijn (ten minsten door ons , BIPT en VTM gekend).

Ook heeft de afschaffing van de zendvergunning, bekomen door onze vereniging, eigenlijk geen goede zaak geweest voor onze vereniging zelf, wel is waar voor de CB'ers  want zij steken jaarlijks een flinke pak centen in hun zak. Toch hadden wij gehoopt dat door deze inspanningen van onze vereniging betreffende de afschaffing van de jaarlijkse betaling van de zendvergunning en het eenmalig dossierrecht er meer CB'ers zouden toetreden tot onze Club, helaas is dit laatste niet waar, het zal zo zijn het spreekwoord zegt; "Stank voor dank". Bedankingen zijn er wel genoeg en zelf zeer veel geweest,  maar er was geen lidmaatschap aan verbonden. Tussen haakjes mijn gehele zolder ligt vol met dank u.
Samengevat we zijn met een klein groepje en als enige Belgische CB -Club overgebleven. Zolang er nog steeds CB'ers en steunende leden zijn zullen wij ons uiterste best doen om te overleven, o.a. woorden wij geven het niet op en blijven volharden onder de vorm van een echte vriendenkring.

De clubactiviteiten wij nu nog inrichten hebben als doel uiteraard om te overleven en een centje in clubkassa te krijgen dit is één deel ervan, het andere deel is om onze leden gezellig samen te krijgen, en het allerlaatste deel ook het voornaamste, wij echte vrienden onder elkaar kunnen blijven, daarvoor moeten wij ook samenkomen anders worden wij vervreemdt aan elkaar, dit was het hoofddoel in 1979 als de verenging geboren werd, het niet alleen een CB-club zou worden maar ook een vriendenkring zou zijn en blijven in de toekomst.

Wel vrienden dit is dan ook nog altijd hetzelfde vandaag gebleven en ons huidige bestuur wilt bereiken, allemaal vrienden onder elkaar, een Vriendenkring Tiense CB 27MHz en het hoeven daarvoor niet allen CB'ers te zijn, iedereen is bij ons welkom CB'ers en niet-CB'ers.

De terugval van CB'ers in België is te wijten aan 2 verschillende feiten:

1.    Eerst is er de GSM gekomen welke al sterk voelbaar was in ons CB-wereldje.

2.    Dan is het internet er gekomen welke een middel was te communiceren over gans de wereld niet alleen door spraak maar ook nog visueel, Men kan dus tegen elkaar praten en ook nog mekaar zien op de pc-monitor, plus er nog meerdere andere mogelijkheden zijn met een computer aangesloten op het internet dat steeds maar meer en meer aandacht en mogelijkheden dagelijks bij krijgen en bieden.
De vooruitgang kost ons inderdaad leden maar niet tegenstaande dit zal CB nooit verdwijnen  dit is een vaste staande feit en zekerheid. Het blijft een hobby dat nog steeds mensen blijft inspireren zelfs al behoren wij bij de oldtimers  bij manier van spreken .

Met dit schrijven tracht ik nog meer interesse te krijgen van leden. Interesse welke ook toe gaat naar onze clubactiviteiten zoals Spaghettiavonden, tombola en jaarlijks clubsouper. Om onze bekendheid te blijven behouden, hebben wij een website "www.vzwtiensecb27mhz.be",   onze wekelijkse clubberichten en onze clubbladen wij om de 3 maanden uitgeven. Ook zijn wij vertegenwoordigd in de Cultuurraad Tienen.

Wij hopen dat de deelnamen van onze leden aan diverse clubactiviteiten dan ook meer zouden toenemen. Er nieuwe CB'ers zouden toetreden tot onze vereniging. Het is een feit,  hoe meer leden wij hebben  hoe meer mogelijkheden wij dan ter beschikking hebben bij het inrichten van diverse clubactiviteiten en andere zaken.

Hopen op een gevolg van mijn beleid,
Mijn beste clubgroeten aan allen,
Voorzitter TCB
André (Anelpa)
ĉ
Johan De Pauw,
4 apr. 2012 10:43
Comments