Q-Codes


Bekende en veelgebruikte Q-codes

QRA?  Wat is de naam van het station?   
QRB?  Wat is de afstand tussen onze stations?
QRG?  Wat is mijn frequentie? maar wordt ook vaak gebruikt voor "geld"
QRL?   Is deze frequentie in gebruik? maar wordt ook vaak gebruikt voor "werk"
QRM?  Heeft u last van storing?  
QRN?  Heeft u last van atmosferische storing?  
QRO?  Kunt u het vermogen van de zender verhogen?  
QRP?   Kunt u het vermogen van de zender verlagen?  
QRQ?  Kunt u sneller seinen?  
QRS?  Kunt u langzamer seinen?  
QRT?  Zal ik stoppen met zenden?  
QRV?  Bent u beschikbaar?  
QRU?  Heeft u nog informatie voor mij?  
QRX?  Wanneer roept u mij weer? Zal ik wachten tot u mij opnieuw aanroept?
QRZ?  Door wie word ik aangeroepen?  
QSA?  Wat is de sterkte van mijn signaal?  
QSB?  Gaat mijn signaalsterkte op en neer (fading)?   
QSL?   Kunt u de ontvangst bevestigen?
QSO?  Kan u rechtstreeks werken met (roepnaam)?   
QSP?  Wil u mijn bericht doorsturen? Een QRP-zender is een zender met laag vermogen.
QSY?  Zullen we veranderen van frequentie naar (frequentie)?   

Minder of nauwelijks gebruikte Q-Codes

QRH? Varieert mijn frequentie?
QRI? Wat is de toon van mijn signalen?
QRK? Wat is de neembaarheid van mijn signalen?
QRW? Zal ik [station] meedelen dat u hem op [frequentie] roept?
QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
QSK? Kan ik uw uitzending onderbreken
QSU? Zal ik zenden op (frequentie)?
QSV? Zal ik een reeks V seinen?
QSW? Wilt u op (frequentie) zenden?
QTC? Hoeveel berichten hebt u voor mij?
QTE? Wat is de ware peiling in graden t.o.v. uw station?

Download

Download de lijst met Q-Codes hier onder.

Ċ
Johan De Pauw,
4 apr. 2012 11:08
Comments