Bestuur & Ereleden

Dagelijks bestuur

André Borléz aka Anelpa
  • Voorzitter en secretaris
  • Secretariaat en 1° secretaris
  • 1° stichter en lid van de Raad van bestuur
Elza Deckers aka Lady Anelpa
  • Schatbewaarder
Gaston Van Eenooge aka Lambik
  • Commissaris

Cultuurraad Tienen (C.R.T.)

André Borléz
  • Afgevaardige cultuurraad Tienen
Bruno Pansaerts
  • Plaatsvervangend afgevaardigde cultuurraad Tienen

Webmanaging

Johan De Pauw aka Outlaw
  • Ontwerp en realisatie
  • Verantwoordelijke website
  • Raadsman TCBRaad van Bestuur

André Borléz, afgevaardigd bestuurder
Elza Deckers, Schatbewaarder, bestuurder en feestelijkheden
Myrjam Rensbestuurder en feestelijkheden
Gaston Van Eenooge, bestuurder

Ereleden

Mevr. Jacqueline Van Der Stukken
Mevr. Elza Deckers
Mevr. Myrjam Rens
Mevr. Anita Laporte
Dhr. Johan De Pauw
Dhr. Bruno Pansaerts

In memorandum

Mevr. Marie-José Kinon (°1928 2013)
Mevr. Jeanne Celis (°1925 2013)
Guy Degens († 13/12/17), afgevaardigd bestuurder
Comments