LidmaatschapLidgelden

Effectief lid met clubblad € 9,00
2de effectief lid zelfde domicilie € 6,00

Steunend lid met clubblad vanaf € 9,00
Steunend lid zonder clubblad € 6,00
2de steunend lid zelfde domicilie zonder clubblad € 3,10
2de steunend lid met clubblad € 9,00

Ereleden vanaf  52,00 €

Inschrijvingsformulieren

Wil je lid worden van v.z.w. Tiense C.B. 27 MHz? Das simpel!

  • Download het inschrijvingsformulier, druk het af, vul het in en bezorg het op het secretariaat of stuur het op via de post, fax, mail, ...
  • Stort het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 230-0219601-13 met vermelding van je roepnaam.


Download

Download het inschrijvingsformulier en/of overschrijvingsformulier hier onder.Elk lid krijgt een gepersonaliseerde
lidkaart die met De Post
wordt verstuurd van
zodra de betaling 
ontvangen is.

Op de foto ziet u de erelidkaart van uw webmaster.
ĉ
Johan De Pauw,
26 apr. 2015 05:52
Ċ
Johan De Pauw,
26 apr. 2015 05:50
Comments