Intern reglement

Intern reglement & Erecodes

Art. 1   Een CB’er gebruikt de 27MHz om te moduleren met een andere CB’er(s).

Art. 2   CB’er gebruikt de 27MHz niet voor politiek of geloof (Godsdienst).

Art. 3   Een CB’er gebruikt de 27MHz niet wanneer hij weet of een vermoeden heeft TVI (storingen) te veroorzaken

Art. 4   Een CB’er zal ten allen tijde bij een S.O.S. oproep onmiddellijk een hulpactie op touw te zetten. Bijvoorbeeld:

           Politie, ambulance, brandweer enz. te verwittigen. Het is ten strengste verboden valse S.O.S. uit te zenden.

Art. 5   Een CB’er zal ten allen tijde hulp verlenen aan de overheid waar hij kan en waar het nodig is,

           indien deze het van hem verlangt.

Art. 6   Een CB’er zal ten allen tijde zorgen dat zijn toestel(len) in orde is.

Art. 7   Een CB’er zal ten allen tijde zijn indicatief (B.I.P.T. call)  bekent maken voor en na zijn uitzending.

Art. 8   Een CB’er zal ten allen tijde goede moraal, taal, zede en hoffelijkheid eerbiedigen.

Art. 9   Een CB’er zal ten allen tijde het noodkanaal 9 eerbiedingen.

Art. 10 Een CB’er zal ten allen tijde het kanaal 21 gebruiken als oproepkanaal. Na een oproep zal hij onmiddellijk van kanaal

           veranderen en aldaar op het gekozen vrij kanaal zijn QSO verder zetten.

Art. 11 ...

Art. 12 ...

Art. 13 ...