Doelstellingen van de club

Statuten

In de eerste van onze statuten staat: "De vzw Tiense C.B. 27 MHz is het representatief van haar leden betreffende de citizen band". Betrachtingen zijn dan ook om een vriendenkring op te bouwen en in stand te houden. Onze leden met raad technisch te ondersteunen.

Nieuwe C.B.'ers opleiden, zowel in het toelichten van de vingerende radioreglementering, het opstellen van hun installatie en het goede gebruik van de citizens band wat toch heel voornaam is. Tevens hen op de hoogte houden welke evolutie de citizens band aanneemt, zowel nu of voorzien in de toekomst.

Wij gebruiken steeds een betrouwbare bron, namelijk het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, of kortweg het B.I.P.T.

Enkele van onze vaste clubactiviteiten

Onze redactie geeft om de drie maanden een tijdschrift uit. Hierin staan alle verslagen van diverse vergaderingen, nieuwigheden op C.B. gebied, C.B.-problemen met bijhorende waarschuwingen, reclame en allerlei.

Iedere woensdag van de week om 19u30 zenden wij clubberichten uit op de citizens band. Oproep tot het beluisteren en het kiezen van een vrij kanaal, gebeurt op het oproepkanaal.

Jaarlijks komt er een algemene ledenvergadering, aantal volgens nodig en vraag. Maandelijks zijn er bestuursvergaderingen of meer volgens noodwendigheid. Door het jaar heen organiseren wij nog andere activiteiten.

Wilt u meer weten of hebt u zin om C.B.'er te worden, kom dan eens naar ons secretariaat waar de voorzitter u graag te woord staat om uw vragen te beantwoorden. Wij lichten u in over alles wat met deze leuke hobby te maken.