Wat is de Citizens Band?


Citizens Band

Letterlijk vertaald betekent deze uitdrukking “Burgerband”; de “band dus van collectieve radioelektrische frequentie bestemt voor de radioverbindingen van de burgers”.

Deze band strekt zich uit van 26,965  MHz tot  27,405 MHz. In de gewone omgangstaal spreekt men van de 27MHz-band of C.B. , ook wel 11 meterband genoemd.

Wat is een C.B.'er?

Men is de gebruiker van de citizen band een CB ’er gaan noemen, waarmede men elke persoon die, op zijn verzoek een wettelijke vergunning heeft  bekomen om een zend- ontvangsttoestel te gebruiken dat uitsluitend in de 27MHz-band werkt. Maar achter de naam CB ’er steekt ook nog een verklaring van psychologische aard.

Een CB ’er is gewoonlijk iemand die, om allerlei redenen, van vriendschappelijke betrekkingen en van contacten met zijn medemensen houdt.

Sommige CB ’ers zien echter in de citizenband slechts een praktisch middel, hetzij om contact met de familieleden of vrienden te onderhouden, hetzij om ingelicht te worden over verkeersbelemmeringen (in minder mate nog van toepassing daar deze informatie nu regelmatig over de radio wordt uitgezonden), politiecontroles of om hulp te kunnen inroepen ingeval van pech onderweg. Alhoewel daar tegenwoordig de GSM voor gebruikt word.

Er zijn ook enkele idealisten die vooral wensen zich nuttig te maken. Al deze verschillende motiveringen zijn niet noodzakelijk tegenstrijdig met elkaar. Ze vereisen nochtans van allen een minimum aan verdraagzaamheid en wederzijds begrip.

Welke kennis is er nodig?

Welke kennis u nodig hebt om een station te mogen bedienen vindt u hier.

Comments