Briefwisseling

Briefwisseling naar de leden toe

Wegens het feit dat De Post in onze buurt al haar postbussen heeft weggehaald, zal de briefwisseling naar onze leden toe (als er is) slechts éénmaal per week gebeuren. Namelijk telkens op een woensdag. Leden waarvan ons secretariaat hun e-mailadressen kennen, kunnen hun briefwisseling via e-mail toegestuurd krijgen.

Indien zij dit niet wensen gelieve dan ons secretariaat hiervan te verwittigen. Leden waarvan wij geen e-mailadres kennen, krijgen hun briefwisseling gewoon doorgestuurd via de post. Wij begijpen dat niet iedereen een computer of internet heeft. Ons clubblad zal steeds via de post verstuurd worden, daar het een tijdschrift is.

Onder deze briefwisselingen vallen

  • De uitnodigingen voor lidmaatschap vernieuwingen.

  • Het versturen van lidkaarten.

  • De uitnodiging van clubactiviteiten, als ze niet via het clubblad worden meegegeven

  • Het versturen van informatie, als ze niet via het clubblad worden meegegeven

  • Het versturen van QSL-kaarten (slechts op aanvraag van het lid en volgens artikel 24 van het intern regelment).

Uitzonderingen op de regel éénmaal per week

Hier wordt de briefwisseling onmiddelijk of zo snel mogelijk verstuurd. Onder uitzonderingen verstaan we; problemen en klachten, bijzondere informatie, andere dringende briefwisselingen en documenten.