Free download - Ca Khúc La Tuấn Dzũng 3

1.Lời Giới Thệu                                           Nhà báo Thanh Hiệp  Play  Download
2.Công Ơn Cha Mẹ  Lời:La Tuấn Dzũng  MaiThiênVân/LâmMinhChi Play Download
3.Cần Thơ Yêu Dấu Lời:LaTuấnDzũng/HươngChiều  Mai Thiên Vân Play Download
4.Bài Ca Dao Về Mẹ          Lời:Lý Thừa Nghiệp         Quỳnh Giang   Play  Download
5.Mẹ Vẫn Còn Bên Con      Lời:Thích Nhật Từ                    Vũ Bảo  Play  Download
6.Tình Mẹ                          Lời:Trúc Quân                Quang Nguyễn  Play  Download
7.Vô Lượng Tâm                Lời:Nghiêm Xuân Cường     Thanh Thuý  Play  Download
8.Tiếng Mẹ Ru                   Lời:Thích Nhật Từ                 Ngân Huệ  Play  Download
9.Ơn Cha                  Sáng tác:La Tuấn Dzũng         Phương Dung  video   Download
10.Cha Mẹ Là Nguồn Sống     Lời:La Tuấn Dzũng     Lâm Minh Chi  Play Download
11.Chiếc Lá      Lời:HoàngQuốcCung/LaTuấnDzũng  TrangMỹDung  Play Download
12.Hư Vô          Lời:HoàngQuốcCung/LaTuấnDzũng     Đông Quân  Play  Download
13.Mẹ Ở Trong Con     Lời:GiớiNghiêm/LaTuấnDzũng   Hiền Trang  Play  Download
14.Em Hát                   Lời:Lý Thừa Nghiệp                        Sỹ Luân  Play  Download
15.Tháng Chạp            Lời:Lý Thừa Nghiệp         Dương Bửu Trung  Play  Download

New! Vao đây để in Bản nhạc (Sheet Music) của một số bài hát trên

New! Link to các CDs và DVD khác do La Tuấn Dzũng thực hện