Alfabetisch‎ > ‎

B

       babbelgat                                               iemand die veel praat; babbelkous
       j' ee babbelwoater in                                hij heeft een glaasje op
       bachten                                                  achter
       den bachten                                            W.C.
       badding                                                  balk
       bagatelle                                                 kleinigheid, niemendalletje
       den bakkarree                                          het strafschopgebied
       'n kloeke bakte                                         een struise vrouw
       nen bakwoagen                                        een kruiwagen
       baladeuze                                                looplamp
       de ballen kjièren                                       de schuld krijgen van iets
       hij zal de ballen meugen kjièren                 hij zal op zijn kop krijgen
       balloo                                                      baal (stro of hooi)
       balgvulder                                               veelvraat
       balgvullinge                                             niet zo bijzondere kost
       barbeteuse                                              baby-gansopje
       barreren                                                  doorstrepen

       barrevoets                                               met blote voeten, blootsvoets

       barsjok                                                   bumper

       bashoest                                                 zware hoest

       baskeul                                                   weegschaal
       basse                                                      zeildoek

       bassen                                                    blaffen

       bassing                                                   waskom
       batjes                                                     solden
       't is 'n batje                                             het is erg goedkoop

       batteklang                                               rommel, boeltje

       batteren                                                  slaan, vechten

       battevieren                                              uitbundig feesten

       bièstemarsjang                                        dierenhandelaar
       z' is goe bedeeld van poten en oren           ze heeft een goed figuur
       bederven                                                 verwennen
       bedjéfeld                                                 besmeurd
       bedorven                                                verwend
       ne bedorvne keutel                                  een verwend kind
       beiers                                                     bessen
       ge moet van nen beir geetn èn om....         het moet toch erg met u gesteld zijn dat gij....
       begoest op                                              belust op
       bejangen                                                 behangen
       bejanger                                                 behanger
       bekennen                                                herkennen
       bekendje mij nog?                                   herken je mij nog
       bekeppn                                                 verwennen
       bek-neel                                                  mond
       beklijsterd                                               besmeurd
       't bekt mij niet                                         het smaakt mij niet
       bekwoame                                              rijp
       ister gjièn belet?                                      stoor ik niet?
       bemokkelen                                             vuil maken
       bendig                                                    zuinig
       benibbeld                                                opgewonden; zenuwachtig
       bentekik                                                  ik ben het

       berechten                                                het H. Oliesel toedienen

       bèren                                                      mest uitstrooien
       de beuter bèren                                       de boter met een mes kneden tot een smeerbare massa
       bèrewere                                                 zeer slecht weer
       'n berrelen aanzichte                                 uitgestreken gezicht
       bès                                                         zoen
       'n bescheten kemissie                               een onaangename opdracht
       beschièglijk                                             klaarblijkelijk
       beslag moaken                                         gewichtig doen
       bespokt                                                   beschimmeld

       bessannen                                               er toe doen, geven

       't bessant niet                                          het geeft niet
       bestaakt                                                  bezet; voorbestemd
       besteken                                                 huldigen met een geschenk
       z’ is wel besteld                                        zij heeft grote borsten
       't is wel bestid                                          het is je (zijn/haar) verdiende loon
       iemand bestreien                                      iemand een uitbrander geven

       betoaterd                                                beklad, besmeurd

       betrappelik                                              besmettelijk
       bette                                                       franke, vrijpostige vrouw
       'n dulle bette                                            een vrouw die vlag kwaad is
       'n lege bette                                             een luie vrouw
       'n stotte bette                                           een vrijpostige vrouw
       moar half zenen/euren beuk vul horen/zien slecht horen/zien
       beukeput                                                 navel
       beulinge                                                  ingewanden (van een dier)
       beuleting                                                 schoolrapport
       nen beus                                                 een knal
       beutnbonjouren                                       eruit gooien
       de beuter goat dieren                               gezegd tegen iemand die aan zijn gat krabt
       beuzevlo                                                 herenfiets

       bezatse                                                   rugzak, reistas

       't is 'n flauw bezet                                    het staat er slecht voor

       't is 'n roar bezet                                      het is een eigenaardige situatie

       ge zoedt hem ons here geven zonder

       biechten                                                  hij ziet er zeer onschuldig uit
       biechtewoar                                             echt waar
       biedong                                                  jerry-can; drinkbus
       békans                                                    bijna
       biechtewoar                                             echt waar

       'k ben de bille of                                      ik ben doodmoe, ik kan niets meer doen

       billekletser                                               jacket met panden

       't is giènen billekletser                              hij lacht niet vaak
       binnemolle                                              binnenzak
       nen binnenbeir                                        man die noch man noch vrouw is
       binnenbitje                                             weldra
       binnenkoareln                                         smakelijk opeten
       binst                                                       tijdens, terwijl
       binst de messe                                        tijdens de H. Mis

       biro                                                        vulpotlood, stylo

       bitter                                                      roet
       bitter joeng                                             zeer jong
       bitter winnig                                            zeer weinig

       ‘n bittje                                                   een weinig

       teut binnen ‘n bittje                                  tot straks

       ‘t is ‘n bittje van ne simpelen                     hij is niet erg snugger

       bjièle                                                      drijfstang

       't is een bjièle                                          een verloving die vlak voor het huwelijk afbreekt
       bjièsterije                                                ongedierte

       blagoai                                                   opschepper, snoever

       blak en bloat                                           open en bloot

       blamoage                                                schande, aanfluiting

       blameren                                                negatief spreken over iets (iemand)
       Blankenbergse rekeninge                          zware, hoog oplopende rekening

       blauwen                                                  smokkelen

       de skole blauwen                                     spijbelen
       achter de blauwe deuren zitten                  opgenomen zijn in de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis
       bloaze                                                     opschepper
       in 't joar blok                                           voor altijd uitgesteld

       nen blek veur ne lek                                 zonneschijn voor regen

       blekken                                                   z'n tong uitsteken naar iemand (ook: blinken)
       blekken                                                   schitteren van de zon
       blenden                                                   belanden, uitkomen, terechtkomen

       blètekoesse                                             (meisje) vrouw die vlug weent

       blèten                                                     wenen, schreien
       nen bleuzaard                                          iemand met een blozend gezicht
       't is zo nen blink                                       voilà, daar heb je het
       stoan blinken                                           voor aap staan
       blinne                                                     blaar
       blokzwén                                                iemand die hard studeert

       blommekee                                             boeket, bloemtuil

       den blommekee                                       apoteose van een vuurwerk

       't is nen bloaten                                       hij is zeer schuchter

       nen bloaten spelen                                   alle slagen moeten halen bij het kaarten
       'n bloaze                                                 een dikkenek
       blutsepoeper                                           pas geboren vogeltje
       de boane nie vermeugen                          als handelsvertegenwoordiger niet met de vrijheid om kunnen gaan

       boas                                                       sluw

       't is nen boazen                                        't is een sluwe man
       boekel                                                     gesp
       boel                                                        ruzie
       boelie                                                      soepvlees
       stappen lék nen boer over z'n stik              gaan met grote passen
       ('t is) boereleute                                       kitscherig, lelijk
       boever                                                    paardenknecht; voerman
       't is gene groten bof ip                              het valt wat tegen

       boiserie                                                   lambrisering

       boîte                                                       brievenbus; ook: versnellingsbak van een auto

       een groate boîte                                       een groot bedrijf

       een boîte van een eus                               een zeer groot huis

       nen bokkee                                             boeket, tuil bloemen
       boksottos                                                botsauto's op de kermis
       ne kloeken bouten                                    een goed in het vlees zittende knaap

       iemand bij den buk doen                          iemand oplichten

       bollen                                                     rollen, draaien

       bolleket                                                   grote knikker

       boltroage                                                (antieke) bowling
       nen bondel pret                                       een bundel preistalen
       bootje                                                     postbode
       bordeure                                                 stoeprand

       borstvallinge                                            longontsteking

       hij èt de beuter ipgeeten                           hij krijgt de schuld
       't is bot om passen                                   het is moeilijk om precies te zijn

       botten                                                     laarzen

       hij veegt er z’n botten aan                         hij trekt het zich niet aan

       nen boy                                                  trui, pullover

       brakke                                                    bouwkeet, schuilhut, ook: straatjongen

       brangelee                                                armband
       de brangeletten                                        de handboeien
       brat                                                         geil; opgewonden
       de bree wee èn                                        vrij spel hebben
       de bree veertiene                                      vrij spel
       brekeljong                                               steenbrokkenbeton
       bricket                                                    aansteker

       bricoleur                                                 doe-het-zelver

       brielen                                                    door elkaar halen         

       brielpot                                                   slordig iemand
       brjièmes                                                  smeermes
       'n steute brjièn                                         een boterham smeren
       broaseukre                                              klontjessuiker
       broklinge                                                 verkruimelde stukken

       'n brokke van.....                                      een beetje......; een weinig.......

       'n brokke van 'n slunse                             een stuk vod

       kee ‘n brokke van ‘n vallinge                      ik heb een (lichte) verkoudheid

       brokke verschièn                                      helemaal uit elkaar gevallen

       brol                                                        waardeloos spul  

       bronsselen                                              prutsen
       nen bronsseloare                                      een prutser
       bucht                                                      waardeloos spul
       den buf van 't spel                                    de zondebok
       iemand bij den buk doen                           iemand bedriegen
       ip den buro schrévn                                  bediende zijn
       steek nen bustelsteel in eur gat en heel de stroate is gevoagd
                                                                     heupwiegende vrouw

       buzze                                                      portemonnee

       (een) hete buzze                                      een "warmbloedige" vrouw

       buzze geven (ook: sjette geven)                hard werken, krachtig voortdoen
        geef mo buzze!                                         vooruit met de geit!

       buzzesnijer                                              doortastend iemand