Presidentinvaalit 2012 - tulokset + kuntadata

Eduskunta- ja presidentinvaalien tulosten vertaileminen onnistuu alla oleven graafin avulla. Liikekaaviossa on esitetty puolueiden (kokoomus ja vihreät) ja presidenttiehdokkaiden kannatusprosentit sekä tilastokeskuksen kuntakohtaista dataa.

Kuntadata


Tilastokeskuksen tilastotietojen jatkokäyttöehdot ovat juuri muuttuneet. Siitä innostuneena päätin vertailla vaalituloksia ja kuntadataa. Tämän graafin avulla myös muut voivat tarkastella eri "mittareiden" riippuvuuksia. Tässä graafissa on kuitenkin vain pieni osa siitä datasta, mitä kunnista on saatavilla.

Käyttöesimerkkejä: 
  • Merijärvellä Niinistön ja Haaviston yhteenlaskettu kannatus oli pienintä. On mahdollista, että äänestäjän on vaikea löytää sopiva ehdokas toiselle kierrokselle ja siten 2. kierroksen äänestysprosentti tulee laskemaan. 
  • Paavo Väyrysen kannatus ja log(T: Väkiluku)-muuttuja korreloivat.
  • Kuntauudistuskartan perusteella liittyvien kuntien tilasto- ja vaalitulostiedon vertaileminen.

[T]: Kaavion data perustuu Tilastokeskuksen [Tilastotietokannat Tietokanta: Kuntien avainluvut > Kuntien avainluvutaineistoon, [26.1.2012]

Esitetyissä tuloksissa saattaa esiintyä virheitä. Palautetta saa antaa!
[E & P]: Viralliset tulokset löytyvät täältä: www.vaalit.fi

Comments