e-spai Tecno-Lògic de referència de Tecnologia, Informàtica, Robòtica, Programació, ... a l'Institut Bellvitge.