Tekenbeten survey
https://sites.google.com/site/tickbelgium/

Doelstellingen: Tekenbeten te karteren en symptomen te verduidelijken

Door teken overgedragen ziekten nemen toe in België en omringende landen. Niettemin is het moeilijk te bepalen hoe ernstig het probleem is, omdat de gevallen van de ziekte niet altijd worden geregistreerd. De kennis van de situatie in Belgïe is veel te beperkt: Waar komen de ziekten en de teken die deze ziekten overbrengen voor? Welke mensen lopen het meeste risico en bij welke activiteiten en in welke omgevingen is er risico? Wat zijn de symptomen en verschillen deze symptomen tussen regio's? In deze context kan uw verhaal ons echt helpen. Dit online formulier verzamelt gedetailleerde informatie die alleen u ons kunt geven op:

Survey tekenbeten op personen. U mag extra tekenbeten op dit formulier rapporteren

Interactieve kaart - reeds beschikbaar - informatie per gemeente

Een geo-dienst uitgevoerd door de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk Champs Libres (zie hun website) om de gegevens van specifieke locaties in een tooltip bekijken door te klikken op de gemeenschappelijke interactieve kaart hier Interactieve kaart hier
De deelname van zoveel mogelijk aantal mensen is wenselijk  
om de meest nauwkeurige kartering te kunnen stellen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Teken zijn aanwezig en potentieel infectieus in alle regio's van België. Drie belangrijke vragen:

1) Het documenteren van gebieden waar de populatie van de teek overvloedig aanwezig zijn en de toename ervan.

2) Het ontvouwen van geografische zones waar tekenbeten frequent voorkomen

3) Frequente symptomen die kunnen bijdragen tot een diagnose van meer ernstige gevallen?  De symptomen van de ziekte van Lyme kunnen niet-specifiek zijn (vermoeidheid, ...) en het is daarom belangrijk om de meest voorkomende symptomen in het land te identificeren (lokaal afhankelijk van soort). Deze meer ernstige gevallen zijn waarschijnlijk talrijker omdat:

  • 37% van de mensen nooit een typische huidvlek ontwikkelen (erythema migrans) [Bigaignon]
  • 15% van de artsen niet antibiotica geven in aanwezigheid van erythema ondanks internationale aanbevelingen 
  • Een groot deel van de mensen realiseren zich het niet daar ze niet-specifieke symptomen hebben
  • 40% van de mensen weten niet dat teken zich tot een uur lang onder de kleding kunnen verplaatsen voor het vinden van een plek om te bijten, en controleren enkel de onbedekte lichaamsdelen.
  • 37% van de beten gebeuren op moeilijk te bereiken plaatsen. 
  • De meeste mensen beseffen niet dat teken slechts 1mm groot kunnen zijn en reeds besmettelijk.
  • 35% van de mensen zijn gebeten in hun eigen tuin of tijdens dagelijkse activiteiten (5 teken per kind per maand bij een dame in Waals-Brabant) en kunnen derhalve niet systematisch worden gecontroleerd.
  • Weinig mensen gaan naar de dokter voor een plek als erythema migrans 
  • De vlek verdwijnt (oppervlakte) bij het aanbrengen van een plaatselijke zalf (maar transmissie blijft in de diepte).

OPMERKING: VOORZORGSMAATREGELEN MET DE DATA

 Onjuiste gegevens als gevolg van de werkwijze van een publieksenquête - α) Een persoon kan de enquête twee keer voltooien - de verzamelde gegevens worden geanalyseerd en eventuele gegevens met ook belangrijke overeenkomsten wordt gemarkeerd als een duplicaat (twee personen van dezelfde leeftijd, woonachtig in de dezelfde gemeente en met precies dezelfde symptomen).  β) Er is geen manier om de kwaliteit van de gegevens te controleren - iedereen kan onjuiste informatie invoeren - dit is inherent aan dit type onderzoek . De diagnose van de ziektes worden normaal aangegeven door een arts. Toch geven deze gegevens een indicatie van de waarschijnlijkheid van het risico die bij gebrek aan andere informatiebronnen doorslaggevend zijn. 

 
Onnauwkeurigheid door het discrete karakter van de beten - Het is soms moeilijk voor een persoon om de precieze locatie van de gebeurtenis (tekenbeet) te identificeren. Echter, zijn de gegevens hier samengesteld door "locatie van waar de tekenbeet zich heeft voorgedaan" en niet "de woonplaats". Er is echter altijd onzekerheid. 


Onnauwkeurigheid als gevolg van het onvermogen om te certificeren welke beet besmettelijk is – De ziekte die vastgesteld werd bij mensen  zijn gekoppeld aan de plaats van waar de beet werd vastgesteld (niet de residentie). Voor veel mensen die regelmatig gebeten werden is het dus soms onmogelijk om de besmettelijke beet en de locatie te identificeren. Maar als het aantal antwoorden uit de enquête vaker voorkomen, dan is de betrouwbaarheid dat een herhaaldelijk aangehaalde zone ook een gebied is met een verhoogd risico. Merk op dat de slaaptoestand van deze "koude infectie" soms decennia kan duren.