5º E.P‎ > ‎

TIC Había una vez... (Coñecemento do Medio)

Na clase de coñecemento adentrámonos no bloque  “Cambios no tempo”. A través destas actividades  coñeceremos:

 • a vida so ser humano na prehistoria, coñeceremos os homes prehistóricos, faraóns...
 • as civilizacións existentes na Idade Antiga e as características desta época na Península Ibérica.
 •  Os acontecementos que marcaron o comezo da Idade Media e a Idade moderna, a sociedade tanto en España coma en Galicia.
 •  Os sucesos máis importantes da Idade Contemporánea.

TAREFAS:

Dividimos a clase por parellas e repartímonos os puntos a traballar. 

TEMA 13: A PREHISTORIA E A IDADE ANTIGA

 •  A Prehistoria: Pablo O. e Pablo R. / Uxía e Rebeca
 • A Historia e a Idade Antiga: Sergio e Adrián / Najwa e Paula F.
 •  A Idade Antiga na Península Ibérica: Eva e Iria

TEMA 14: A IDADE MEDIA E A IDADE MODERNA EN GALICIA

 •  A Idade Media en España: Alonso e Sergio B.
 •  A Idade Media en Galicia: Nacho e Izzan
 •  A Idade Moderna en España: Mario e Jorge
 •  A Idade Moderna en Galicia: Daniel e Gabriel

TEMA 15: IDADE CONTEMPORÁNEA

 •  Os inicios da Idade Contemporánea: Yoel e Javier
 • España na Idade Contemporánea: Ana e Danna
 • Galicia na Idade Contemporánea: Paula M. e Lucía

 Elaboramos unha presentación en PowerPoint do noso apartado, recadando información nas páxinas ou actividades web seleccionadas , non esquezades o  libro.  Debemos enviala ó noso correo para poder unilas todas e estar preparados para a as exposicións. 

Vbeloso@edu.xunta.es

bettytic@gmail.com

Contaredes con dúas sesións na aula de informática


AVALIACIÓN

Darase por superado este bloque da materia se:

 •  Cumpres cos horarios programados, entrega de traballos, cuestionarios, presentacións...
 • Realizas unha presentación clara e  axeitada dos contidos. Debe estar ben preparada, os teus compañeiros poderán facer preguntas do teu tema.
 • Traballas en equipo con boa actitude e respetas ó mesmo tempo o traballo dos demais.
 • Superas o exame online que faremos na aula de informática o venres 14 de xuño.


Comments