อาชีพหลักของชาว จังหวัดสมุทรปราการ

prof_ban.jpg (5684 bytes)

        การทำมาหากินของชาวสมุทรปราการ มีหลายประเภท ที่สำคัญได้แก่ การอุตสาหกรรม การทำนา การประมง การทำสวน การเลี้ยงสัตว์ และการรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

        การประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม นับว่าขึ้นหน้าขึ้นตามากที่สุด มีทั้งอุตสาหกรรมหนักและเบา มีจำนวนโรงงานถึง 610 โรง โรงงานอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์เบนซ์ โตโยต้า อิซุซุ โรงงานเหล็กกล้า โรงงานหล่อยางรถยนต์ไฟร์สโตน โรงงานทอผ้า โรงงานไม้อัด โรงงานแก้ว โรงงานนม โรงงานเคมีภัณฑ์ โรงงานผงชูรส เป็นต้น รายได้จากอุตสาหกรรมนับเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด

           การทำนา

          ถือกันว่าเป็นอาชีพหลักของชาวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ การทำนาในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาชีพอันดับสองรองจาก อุตสาหกรรมความจริงเดิมทีเดียวการทำนาของจังหวัด       สมุทรปราการเป็นอันดับหนึ่งหลังจากที่มีการพัฒนาการ อุตสาหกรรมแล้วที่ดินมีราคาแพงขึ้นเจ้าของที่ดินจึงขายที่ดินของตนเสียจึงทำให้การทำนาลดน้อยลงแต่ยังนับว่าเป็น อาชีพที่สำคัญอยู่

              การประมง

        จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่งทำการประมงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สัตว์น้ำหลายชนิด กุ้ง ปลา หอย ปู จะถูกนำมาจากเรือตังเก หลังที่จับได้แล้วสู่ท้องตลาด เพื่อจำหนายแก่ประชาชนต่อไป ส่วนหนึ้งจะนำไปจำหน่ายในกรุงเทพฯ ธนบุรี

             การเลี้ยงปลาสลิด

         นับว่าเป็นอาชีพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอย่างหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ปลาสลิดเกือบจะสูญพันธุ์ไปหมดทีเดียว แต่ลุงผันเจ้าของบ่อปลาสลิดทอง เป็นผู้เริ่มเลี้ยงปลาสลิดในนา และทำรายได้ให้แก่ลุงผันปีหนึ่งๆ เป็นเงินแสนตัวอย่างจากลุงผัน ทำให้ประชาชนทั่วไปผู่มีอาชีพทำนา หันมาเลี้ยงปลาสลิดในนามากขึ้น ราคาขายส่งปลาสลิด กิโลกรัมละ 5 บาท ครั้งหนึ่งๆ เจ้าของผู้เลี้ยงจับปลาได้ถึง พันๆ หาบ

             การทำน้ำตาลสด

        เป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวสวน ในอำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง ที่ตั้งบริเวณอยู่แถบริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง พื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวมีรสหวานมัน เป็นที่นิยมซื้อขายกันในท้องตลาด ปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 5.50 บาท

              ขนมจากปากน้ำ

        ใครๆก็ตามเมื่อเดินทางผ่านปากน้ำต้องพบกับเด็กบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง ถือห่อขนมจากเสนอขายแก่ผู้ต้องการซื้อทั่วๆไป ร้านจำหน่ายขนมจากมีมากมายหลายแห่งทั้งในตลาดและบริเวณชานเมือง ขนมจากปากน้ำมีรสหวานมันอร่อย มีทั้งข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียวขาว ห่อเล็กราคา 5 บาท ห่อใหญ่ราคา 10 บาท

              ปูทะเลไข่

        ไข่ปูทะเล เป็นอาหารที่มีรสอร่อยและโอชาสำหรับผู้กิน แต่ปูทะเลมี ไข่ราคาแพง ตกกิโลกรัมละ 40-50 บาท เพราะธรรมชาติของปูทะเล จะมีไข่เฉพาะในฤดูเดือน 11 ถึง เดือน 12 เท่านั้น และคนทั่วไปก็ชอบกินปูไข่กันมาก การจับปูไข่ไม่ยากนัก ชาวทะเลออกไปจับในเวลากลางคืน บรรดาปูไข่จะลอยแหวกว่ายอยู่บนผิวน้ำในทะเล ปูชนิดนี้เรียกว่า "แม่หม้ายลอยแพ" เนื้อปูทะเลมีรสหวาน ทำปูจ๋ารับประทานอร่อยมาก ก้ามปูนึ่งมีรสวิเศษยิ่ง

             การตกกุ้งใหญ่

      กุ้งใหญ่หรือจะเรียกว่ากุ้งแห กุ้งก้ามกาม อะไรเหล่านี้ล้วนเป็นกุ้งชนิดเดียวกันทั้งนั้น เครื่องมือในการตกกุ้ง มีเบ็ดซึ่งทำด้วยเข็มเย็บผ้าขนาดกลางผุกติดกับด้ายเล็กๆ เป็นสายยาวประมาณ 1 คืบ ผูกตุ้มที่ทำด้วยตะกั่ว เพื่อถ่วงเบ็ดให้ถึงดิน เพราะกุ้งใหญ่หากินตามพื้นดินในแม่น้ำ ลำคลอง ปลายเชือกข้างหนึ่งผูกติดกับคันไม้ไผ่เล็กๆ ยาวประมาณ 1 เมตร เยื่อที่ใช้ล่อกุ้งได้แก่ ใส้เดือน นักตกกุ้งจะพายเรือลำเล็กๆ ออกไปตามแม่น้ำลำคลอง

    การที่นักตกกุ้งจะรู้ว่าเบ็ดคันไหนติดกุ้ง เขาก็จะยกคันเบ็ดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเบ็ดคันใดกุ้งกำลังติด ก็จะรู้สึกว่าหนัก และกระตุกมือ เขาก็จะค่อยๆ สาวสายเบ็ดขึ้นมาจนพ้นน้ำแล้วใช้สวิงตักใส่กระชังข้างเรือ กุ้งใหญ่ที่นำมาขายในห้องตลาด ราคาแพงมาก กิโลกรัมละ 30-40 บาท

                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Comments