Thiết kế xây dựng cống

        Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, đặc điểm và nguyên lý tính toán lựa chọn theo định hình một số loại cống hay sử dụng. Các phương pháp tổ chức và quá trình xây dựng các loại cống đó.
        Nội dung chính bao gồm:
            - Phân loại, cấu tạo các loại cống.
            - Chọn loại cống, xác định vị trí, tính khẩu độ, tính xói lở.
            - Xây dựng cống, sửa chữa cống.

            Dưới đây là một số tài liệu liên quan đến thiết kế và thi công cống sinh viên có thể tham khảo:
ċ
banvecong
(88k)
chidoan kct,
06:20, 19 thg 10, 2011
ċ
banvecongjumbo
(892k)
chidoan kct,
06:19, 19 thg 10, 2011
ċ
congthunuoc_1.zip
(426k)
chidoan kct,
06:20, 19 thg 10, 2011
ċ
ketcauhamga.rar
(256k)
chidoan kct,
06:21, 19 thg 10, 2011
ċ
tkcong
(2955k)
chidoan kct,
06:22, 19 thg 10, 2011
Comments