Vật liệu xây dựng

        Học phần Vật liệu xây dựng có 3 tín chỉ, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng, đánh giá đúng tính chất của từng loại vật liệu. Nắm được phương pháp tính toán, chế tạo khai thác và bảo quản.
        Nội dung bao gồm:
            - Các tính chất cơ bản của VLXD.
            - Vật liệu đá thiên nhiên, vật liệu gỗ.
            - Chất kết dính vô cơ, vữa xi măng, Bê tông xi măng.
            - Chất kết dính hữu cơ, Bê tông nhựa.
            - Kim loại và các loại vật liệu khác.
        Tài liệu về môn học này đã được bộ môn CSCN biên soạn và đã đưa vào sử dụng từ năm 2011.

Comments