Kết cấu công trình

        Trong chương trình học hệ cao đẳng học phần Kết cấu công trình (KCCT) gồm có 4 tín chỉ.
        Học phần trang bị  những  kiến  thức  cơ bản về  cách cấu tạo và phương pháp tính toán các liên kết, các cấu kiện, kết cấu làm bằng gỗ, thép và bê tông cốt thép
        Nội dung chính của học phần bao gồm:
            - Tính toán cấu kiện gỗ.
            - Liên kết trong kết cấu gỗ.
            - Phương pháp tính toán kết cấu thép.
            - Các hình thức liên kết trong kết cấu thép.
            - Cấu tạo và tính toán dầm, cột.
            - Tính năng cơ lý của Bê tông và cốt thép.
            - Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT.
            - Cấu tạo, tính toán cấu kiện BTCT chịu uốn, dầm BTCT ứng suất trước.
            - Cấu tạo, tính toán cấu kiện BTCT chịu kéo, nén đúng tâm, lệch tâm.
        Hiện nay nhà trường đã biên soạn xong bộ Bài giảng môn KCCT năm 2011.
        Bộ tài liệu trên hiện đang có trên thư viện. Chúng ta có thể mượn hoặc mua ở thư viện.   
   
        Dưới đây chúng tôi cung cấp thêm một số bài giảng khác hoặc các tiêu chuẩn tính toán để các bạn có thể tham khảo thêm.
Ċ
chidoan kct,
06:43, 4 thg 10, 2011
Ċ
chidoan kct,
06:41, 4 thg 10, 2011
ċ
giaotrinhbtcotthep2.rar
(4202k)
chidoan kct,
06:42, 4 thg 10, 2011
Comments