Thi công cầu

        Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình thi công và các phương pháp thi công cầu, cách thiết kế tổ chức thi công cầu.
        Nội dung bao gồm:
        - Đo đạc trong xây dựng cầu.
        - Xây dựng mố, trụ cầu.
        - Xây dựng nhịp cầu BTCT.
        - Xây dựng nhịp cầu thép.
        - Xây dựng cầu vòm, cầu treo.
        - Tổ chức xây dựng cầu.
ċ
Thiet_ke_cong_cau_nho_tren_duong_o_to_0070.rar
(14036k)
chidoan kct,
04:05, 17 thg 10, 2011
ċ
bai_giang_thietke-xaydung_cau.rar
(2887k)
chidoan kct,
04:00, 17 thg 10, 2011
ċ
phuong_phap_do_boc_khoi_luong_lap_du_toan.rar
(1259k)
chidoan kct,
04:08, 17 thg 10, 2011
Comments