Sửa chữa kiểm định cầu

        Trang bị những phương pháp thử nghiệm cầu, phương pháp quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa và tăng cường cầu.
        Nội dung chính bao gồm:
        - Thử nghiệm cầu bằng tĩnh tải và hoạt tải.
        - Đánh giá khả năng chịu tải của cầu, phân cấp hoạt tải.
        - Tổ chức quản lý khai thác bảo dưỡng cầu.
        - Sửa chữa và tăng cường cầu.
ċ
22TCN258-99-KIEMDINHCAUDUONGSAT.rar
(65k)
chidoan kct,
05:24, 20 thg 10, 2011
ċ
kiemdinhcau.rar
(762k)
chidoan kct,
04:16, 17 thg 10, 2011
ċ
quytrinhkiemdinhcau22TCN243-98.rar
(237k)
chidoan kct,
05:24, 20 thg 10, 2011
Comments