[Audio book]Truyện cổ tích Việt Nam

Ba Chị em gái

http://www.ziddu.com/download/6124281/Bachemgi.wma.html
Ba tượng phật sống
http://www.ziddu.com/download/6124282/3tngPhtsng.mp3.html
Cây tre trăm đốt
http://www.ziddu.com/download/6124283/Cytretrmt.wma.html
Anh bán vải
http://www.ziddu.com/download/6124284/Anhbnvi.mp3.html
Cây gậy thần
http://www.ziddu.com/download/6124285/Cygythn.wma.html
Ba Chàng thiện nghệ
http://www.ziddu.com/download/6124286/3Chngthinngh.wma.html
Bánh chưng banh dầy
http://www.ziddu.com/download/6124287/Bnhdybnhchng.mp3.html
Cá Sấu và Khỉ
http://www.ziddu.com/download/6124288/CsuvKh.wma.html
Ba chú heo con
http://www.ziddu.com/download/6124289/Bachheocon.wma.html
Anh trai và em gái
http://www.ziddu.com/download/6124290/AnhtraiEmgi.wma.html

Chú bé thong minh

http://www.ziddu.com/download/6125658/Chbthngminh.wma.html
Chú bé tí hon
http://www.ziddu.com/download/6125659/Chbthon.wma.html
Chó sói và bảy chú dê con
http://www.ziddu.com/download/6125660/ChsivBychdcon.wma.html
Cô bé quàng khăn đỏ
http://www.ziddu.com/download/6125661/Cbqungkhn.wma.html
Cô gái thông minh
http://www.ziddu.com/download/6125662/Cgithngminh.wma.html

Của thiên trả địa

http://www.ziddu.com/download/6125965/Cathintra.wma.html
Con rắn mù
http://www.ziddu.com/download/6125966/Conrnm.wma.html
Con chó biết nói
http://www.ziddu.com/download/6125967/Conchbitni.mp3.html
Con muỗi
http://www.ziddu.com/download/6125968/Conmui.mp3.html
Con mèo đi hia
http://www.ziddu.com/download/6125969/Conmoihia.wma.html

Không bao giờ biết giận

http://www.ziddu.com/download/6126073/Khngbaogibitgin.wma.html
Giao Long
http://www.ziddu.com/download/6126074/Giaolong.mp3.html
Dã tràng
http://www.ziddu.com/download/6126075/Dtrng.mp3.html
Em bé hiếu thảo và thần chết
http://www.ziddu.com/download/6126076/EmbhiuthoThncht.wma.html
Hai cô gái và cục bướu
http://www.ziddu.com/download/6126077/Haicgivccbu.wma.html

Mồ côi và tên nhà giàu

http://www.ziddu.com/download/6126309/MciTnnhgiu.wma.html
Lòng hiếu thảo của Kim Du Thiên
http://www.ziddu.com/download/6126310/LnghiuthocaKimDuThin.wma.html
Mèo và Chuột
http://www.ziddu.com/download/6126311/MovChut.wma.html
Lòng hiếu thảo
http://www.ziddu.com/download/6126312/Lnghiutho.wma.html
Lòng mẹ
http://www.ziddu.com/download/6126313/Lngm.wma.html

Thạch sanh Lý thông

http://www.ziddu.com/download/6126413/Thchsanhlthng.wma.html
Nàng công chúa và chàng ếch
http://www.ziddu.com/download/6126414/NngcngchaChngch.wma.html
Người mẹ lót chó
http://www.ziddu.com/download/6126415/Ngimltch.wma.html
Tấm cám
http://www.ziddu.com/download/6126416/TmCm.wma.html
Sọ dừa
http://www.ziddu.com/download/6126417/Stchsda.wma.html

Vua và Quan tể tướng

http://www.ziddu.com/download/6126808/Vuavquanttng.wma.html
Tiếng gáy của dế mèn
http://www.ziddu.com/download/6126809/Tinggycadmn.wma.html
Xiêm chung, cô gái chí hiếu
http://www.ziddu.com/download/6126810/XimChung-Cgichhiu.wma.html
Thần chết và người mẹ
http://www.ziddu.com/download/6126811/ThnchtvNgim.wma.html
Thạch Sùng
http://www.ziddu.com/download/6126812/ThchSng.wma.html
Trọng thủy Mỵ Châu
http://www.ziddu.com/download/6126813/TrngThyMChu.wma.html

Comments