Thủ Tục Góp Vốn Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam

Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài uy tín tại TPHCM.

Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào trong điều Luật bao nhiêu " câu hỏi của bạn đọc"
Nước ta là một nước có tiềm năng phát triển như vũ bảo, dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn và mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam nay không còn xa lạ nữa.Vậy bạn đọc và nhà đầu tư đã biết về những quy định trong thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài chưa ?.

Thủ tục được được nhà nước quy định vào luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và đã có các các văn bản hướng dẫn cụ thể để thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định về việc cá nhân và tập thể nười nước ngoài có mong muốn góp góp và mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được quy định như sau:

Cá nhân và tập thể nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại Công ty doanh nghiệp có 100% vốn Việt Nam với những hình thức và điều kiện.

Hình thức công ty cổ phần được nhà nước quy định thông qua việc Mua cổ phần cổ đông của công ty được phát hành lần đầu của công ty khi có chính sách được thi hành hoặc cổ phần phát hành thêm

Hình thức đối với Công ty TNHH nhà nước quy định dựa trên cơ sở pháp luật chắc chắn nhất qua việc mua phần vốn góp nhỏ của các thành viên Công ty để trở thành thành viên chính thức hợp lệ của Công ty dựa trên pháp lý chắc chắn nhất đã được nhà nước quy định trong luật doanh nghiệp.

Để người nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp Tại Việt Nam có những điều kiện gì ?


Cá nhân tập thể nhà Đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công Ty Việt Nam dựa trên điều kiện phải tuân thủ các hình thức đầu tư,cũng như phạm vi hoạt động không được lấn sang các phần hoạt động khác có liên quan đến đối tác về phía của Việt Nam và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên đã được quy định và dựa trên những căn cứ rõ ràng.

Cá nhân tập thể được phép thực hiện các hình thức đăng ký góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu dựa trên các trường hợp sẽ được chúng tôi nêu phần bên dưới để được biết thêm thông tin:

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,kinh doanh có điều kiện được áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu góp vốn tại các doanh nghiệp.

Hình thức về góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp dẫn đến cá nhà đầu tư nước ngoài cá nhân hay tập thể đều có những tỷ lệ phần trăm khác nhau khi nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty Việt Nam dựa trên những quy định pháp luật

Để đáp ứng được nhu cầu làm thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại TPHCM có rất nhiều hãng luật sư đã có những dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu này.Nên đến với chúng tôi hãng luật Uy tín Tại TPHCm luật Đức Chánh để được
hỗ trợ về mặt làm thủ tục và tư vấn chia sẽ thông tin để được nắm vững hơn.

Quá trình góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được chia làm hai bước:


- Thứ nhất bạn nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư trụ sở chính để làm thủ tục đăng ký góp vốn,hay mua cổ phần, tùy thuộc và nhu cầu của khách hàng dựa trên có sở pháp luật về phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài phảo đáp ứng đủ các điều kiện mà nhà nước quy định  của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khi đó nhà đầu nước ngoài được thông báo bằng văn bản rỏ ràng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phía tiếp nhận đủ hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thể đáp ứng đúng điệu kiện và yêu cầu của nhà nước quy định, sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo xuống cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do tại sao nhà đầu tư không được phép.

- Thứ hai về quá trình góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là gì ? đó sau khi Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự chất thuận về việc cho cá nhân tập thể của nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn, mua cổ phần, hay phần vốn góp, nhà đầu tư cần
phải thực hiện đủ thủ tục thay đổi cổ đông, cũng như thành viên đã được nhà nước quy định về thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, công ty có năng lực theo quy định của pháp luật được nhà nước quy định tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định, quá trình làm thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài luôn có sự giám sát của pháp luật và sự hỗ trợ từ phía luật sư để được hoàn tất thủ tục cho cá nhân tập thể của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam.

Nên tìm đơn vị nào làm thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Đến địa chỉ đơn vị luật uy tín tại TPHCM tại nơi nay có các loại hình làm dịch vụ làm thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam ,với sự chọn lọc thông tin với nhiều kênh thông tin khác nhau.
Bạn còn vướng mắc về nhiêu vấn đề khác cũng như những thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài hay những thủ tục khác có liên quan hãy liên hệ về phía chúng tôi để được rõ nhé !