Fast 2006 - Phần mềm kế toán VN

đăng 03:44, 24 thg 12, 2009 bởi Vi Do
Đã cập nhật QĐ 15/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán mới.
User : ABC
không có pasword

Dung lượng 36MB.

Cách tính mã số client: (mã số gốm 6 chữ số)

Ví dụ : Khi chạy Fast có hiện lên mã số như sau: 161621xxxxxxx (các bạn chỉ cần nhìn cho kỹ 06 số đầu) mã số này cũng chính là mã số cài client của Fast.

- 2 chữ số đầu của mã số là tổng của 3 cặp số đầu: 16+16+21= 53 (a)
- Chữ số thứ 3 là tổng 2 con số (a)+1: 5+3+1= 9
- Chữ số thứ 4 là tổng 2 con số kế tiếp trong dãy+2 lấy số cuối(539) : 3+9+2=14 lấy số 4.
- Chữ số thứ 5 tương tự như bước trên +3 5394): 9+4+3=16 lấy số 6
- Chữ số thứ 6 tương tư như trên + 4 53946): 4+6+4=14 lấy số 4
Như vậy với số kiểm tra client 161621xxxxxxx thì bạn có số đăng nhập 539464

Download : http://www.mediafire.com/?tybfn1ybnkg
Enjoy !
Nguồn : Vn-Zoom
Comments