Hướng dẫn cài đặt trình duyệt mặc định cho máy tính

-Để cài đặt trình duyệt mặc định cho máy tính của bạn,các bạn thực hiện theo các bước sau(tất nhiên là trình duyệt mà bạn muốn cài làm trình duyệt mặc định phải có sẵn trong máy tính của bạn):
+Đầu tiên,các bạn vào my computer:
+Tiếp theo ta chọn Control Panel,màn hình sẽ hiện ra như sau:
+Tiếp theo ta chọn Add or Remove Programs,màn hình sẽ tiếp tục hiện ra:

+Các bạn lại tiếp tục chọn Set Program Access and Defaults,Màn hình lại tiếp tục hiện ra:

+Chúng ta ấn chuột hai lần liên tục vào Custom,Màn hình lại tiếp tục hiện ra:

+Nhấp vào trình duyệt muốn cài làm trình duyệt mặc định(Google chrome,Internet Explore hoặc Mozilla Firefox) sau đó nhấn ok là xong.

Người viết:Nguyễn Sỹ Phú
Comments