KỸ NĂNG

THỰC HÀNH NGOẠI KHOA


     Trở về giảng dạy và đào tạo                         Trở về trang chính của Tổ BM

Đọc một phim X-quang ngực

Đặt một đường truyền tĩnh mạch ngoại biên

Lấy mẫu máu xét nghiệm khí máu động mạch

Đặt thông dạ dày

Đặt thông tiểu

Chọc dò khoang bụng

Chọc dò khoang màng phổi

Chọc hút sinh thiết kim nhỏ

Sinh thiết khối u vú

Khâu vết thương