• กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายรังสรรค์ วรรณพิรุณ เป็นครูผู้รับผ ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 02:38 โดย KruEak Channel
 • เยี่ยมบ้านนักเรียนและแจกใบงาน(โควิดรอบ2) ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมกับการแจกใบงาน แบบฝึกหัด ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2564 03:58 โดย KruEak Channel
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมก ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 06:18 โดย KruEak Channel
 • ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยนายปริญญา ผดุงกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล ร่วมกับคณะครูโรงเร ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 06:11 โดย KruEak Channel
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563โดยนายณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2563 20:44 โดย KruEak Channel
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube