• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยนางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2562 08:37 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ในวันที่ 26 กรกฎาคม  2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนางสาวมินตา เชื้อวงค์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดยมีนายสมภพ  ดวงชอุ่ม เป็นประธานในพิธี
  ส่ง 26 ก.ค. 2562 08:36 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม โดยนายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2562 08:30 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • กิจกรรมยุวชนคนดี พระบารมีปกเกล้า ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา นำโดยนายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระ  ฯ โรงเรียนวัดทุ่งยายช ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 20:49 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • กิจกรรมหนูน้อยไร้เหา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานปฐมวัย โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมหนูน้อยไร้เหาโดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองประโยชน์มาเป็นวิทยากรในวันนี้จ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2562 20:39 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งยายชีขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10 ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 02:54 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • แนวทางการดำเนินงานนักเรียนทุนเสมอภาค ครูเอกชัย พละศักดิ์  หัวหน้างานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี แจ้งแนวทางดำเนินงานทุนเสมอภาค โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 00:08 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • ปฏิทินการดำเนินงาน ระบบ CCT ครูเอกชัย พละศักดิ์  หัวหน้างานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนโรงเรียนวัดทุ่งยายชี แจ้งปฏิทินในการดำเนินการ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบม ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 00:04 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • ระวัง...ไข้เลือดออก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อน ทั้งฝนตก และหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ดังนั้นควรจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคภัยท ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:26 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
 • กลุ่มบริหารวิชาการ : ขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ งานวัดผลประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  ได้จัดทำขั้นตอนการขอเรียนซ้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 00:09 โดย อ้ายเอก หนุ่มอุบล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube